Σαββάτο 31 Οκτωβρίου 2020 18:52
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 Θεματική Αναζήτηση:


Σεξουαλική Υγεία
Η χρήση του ακροποσθιακού μοσχέυματος στη θεραπεία των κάμψεων του πέους.
Επιμέλεια: Πέτρος Δ. Θάνος - ουρολόγος 
Πηγή: www.uronet.gr   
Δημοσιεύθηκε: Στις 07/01/2009 ώρα: 10:48
Μικρότερη γραμματοσειρά Επαναφορά γραμματοσειράς Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
Οι κάμψεις του πέους διακρίνονται σε συγγενείς και επίκτητες. Συνήθως προκαλούν δυσμορφία στο πέος, που είναι εμφανής κατά τη στύση, η οποία μπορεί να είναι και επώδυνη, ιδιαίτερα στις σοβαρές κάμψεις.

 Μείωση του μεγέθους του πέους μπορεί επίσης να παρατηρηθεί. Κατά συνέπεια έχουν σαφώς αρνητική επίδραση στη σεξουαλική και  κοινωνική ζωή του ασθενούς.

     Οι συγγενείς κάμψεις διακρίνονται σε κάμψεις χωρίς χορδή και μπορεί να είναι πρόσθιες (κοιλιακές), πλάγιες (πιο συχνά προς τα αριστερά) και σπανιότερα οπίσθιες (ραχιαίες) και σε κάμψεις με χορδή χωρίς υποσπαδία (σπάνια) 1, που συνήθως παρουσιάζουν πρόσθια (κοιλιακή) κλίση με ή χωρίς στροφή. 

    Οι επίκτητες κάμψεις διακρίνονται σε κάμψεις, όπου χωρίς να γίνεται αναφορά τραυματισμού των σηραγγωδών σωμάτων του πέους, δημιουργείται ινώδης πλάκα  στον λευκό χιτώνα αυτών (Ν.Peyronie) 2 και σε κάμψεις, όπου αναφέρεται ιστορικό τραυματισμού στο πέος συνήθως κατά την σεξουαλική επαφή³   

    Παρά την ποικιλία των συντηρητικών μεθόδων θεραπείας των κάμψεων η χειρουργική θεραπεία είναι η πλέον αποτελεσματική 4 . Χειρουργικά έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές για την αποκατάσταση των συγγενών ή επίκτητων κάμψεων του πέους. Στις επίκτητες κάμψεις η χειρουργική θεραπεία προτείνεται μετά τους έξι  μήνες από τη διάγνωση, όταν πλέον η κάμψη έχει σταθεροποιηθεί.

   Τεχνικές όπως η Nesbit και η τοποθέτηση ραφών πτύχωσης (Plication) σε συγγενή5 ή και σε επίκτητη κάμψη, είναι οι συχνότερα εφαρμοζόμενες με ικανοποιητικά αποτελέσματα, αλλά με κύριο μειονέκτημα την απώλεια μήκους του πέους. Το μειονέκτημα αυτό μπορεί να αποφευχθεί με την εφαρμογή τεχνικών αφαίρεσης της ινώδους πλάκας με ή χωρίς πτύχωση της απέναντι στη βλάβη πλευράς 6, και κάλυψη του ελλείμματος με τοποθέτηση αυτόλογων μοσχευμάτων, όπως φλεβικών, δερματικών, ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα του όρχεως ή ακόμη και περικαρδιακών,  τεχνητών μοσχευμάτων καθώς και ετερόλογων, όπως βλεννογόνος λεπτού εντέρου χοίρου 7. Η απλή διατομή της πλάκας σε όλο το πάχος της με κάλυψη του χάσματος με παρόμοια  μοσχεύματα, έχει το πλεονέκτημα της ευκολότερης διεκπεραίωσης από τη πλήρη αφαίρεση της πλάκας με το ίδιο καλό αποτέλεσμα 8.

   Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι η προοπτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και των επιπλοκών της διόρθωσης των συγγενών και επίκτητων κάμψεων του πέους με την εφαρμογή της σηραγγοτομής, όπως περιγράφεται από τον Lue 9 με την τροποποίηση της χρήσης ακροποσθιακού μοσχεύματος για την κάλυψη του χάσματος  

 Συζήτηση

    Ο αντικειμενικός σκοπός της χειρουργικής αποκατάστασης των συγγενών ή επίκτητων κάμψεων του πέους έγκειται στην προσπάθεια βελτίωσης της σεξουαλικής λειτουργίας του άνδρα. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται με την αντιμετώπιση της κάμψης με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων λειτουργικών και ψυχολογικών, που τη συνοδεύουν , όπως η επώδυνη στύση, η απώλεια μήκους του πέους, η δυσχέρεια και ενίοτε η αδυναμία διείσδυσης, η επώδυνη επαφή για τη σύντροφο, η αισθητική δυσμορφία, η ψυχολογική ή μεικτή στυτική δυσλειτουργία.

     Για τη συντηρητική αντιμετώπισή των κάμψεων έχουν δοκιμασθεί κατά περιόδους διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα, όπως βιταμίνης E ως αντιοξειδωτικής ουσίας 15,  κολχικίνης 16 και ταμοξιφαίνης 17 , τοπική χρήση βεραπαμίλης με τη χρήση ιοντοφόρησης με ειδική συσκευή 18 και ενέσεις κολλαγενάσης 19, 20, ιντερφερόνης 21,22 και κορτικοστεροειδών 23 στην ινώδη πλάκα. Προσπάθειες απευθείας καταστροφής της ινώδους πλάκας σε νόσο Peyronie έχουν γίνει με τη βοήθεια του εξωσωματικού λιθοθρύπτη (ESWT local penile electroshock wave therapy) 24. Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω θεραπειών στη διόρθωση της κάμψης του πέους είναι αμφίβολα. Εκτός αυτού η νόσος Peyronie είναι συχνά αυτοπεριοριζόμενη και αναφέρεται υποστροφή σε ποσοστό έως και 50%. Συνεπώς, ακόμη και οι περιπτώσεις, όπου αναφέρεται επιτυχής φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να αφορούν αυτόματες υποστροφές.   

     Η τεχνική Nesbit και η τεχνική της συρρίκνωσης (Plication) είναι οι συχνότερα εφαρμοζόμενες για τον ευθειασμό του πέους και αρκετές μελέτες αναφέρονται στα καλά αισθητικά αποτελέσματα και στην λειτουργική βελτίωση της σεξουαλικής επαφής. Ωστόσο, μεγάλο μειονέκτημα των μεθόδων αυτών είναι η μείωση του μήκους του πέους, ιδιαίτερα σε ασθενείς με μεγάλου βαθμού κάμψη και κοντό πέος. Η σωστή και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση των ασθενών πριν την επιλογή της μεθόδου είναι απαραίτητη 25, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς έχουν υπερβολικές προσδοκίες και δεν ανέχονται καμία απώλεια μήκους.

     Η αφαίρεση ή ολικού πάχους τομή στην ινώδη πλάκα και κάλυψη του κενού με μοσχεύματα πλεονεκτεί των προαναφερομένων στη διατήρηση του μήκους και της ελαστικότητας του πέους, ιδίως σε μεγάλες κάμψεις 26, αλλά είναι πιο πολύπλοκες και χρονοβόρες, συχνά απαιτούν συνεργασία και με ιατρούς άλλης ειδικότητας και μπορεί να προκαλέσουν στυτική δυσλειτουργία και υπαισθησία στη βάλανο με συνέπεια διαταραχή στην εκσπερμάτιση 27.

    Το κύριο μειονέκτημα των αυτόλογων μοσχευμάτων είναι το ότι η λήψη του μοσχεύματος αυξάνει τη διάρκεια και τη νοσηρότητα της επέμβασης. Η χρήση του χοίρειου εντερικού βλεννογόνου συνδέεται με συχνή αποτυχία και επιπλοκές. Τέλος τα συνθετικά μοσχεύματα έχουν πρακτικά εγκαταλειφθεί εξαιτίας της αντιγονικότητας τους και της ακατάλληλης λειτουργίας τους28.

     Σε περιπτώσεις συνύπαρξης στυτικής δυσλειτουργίας και κάμψης πέους, η τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης μπορεί από μόνη της ή με την εφαρμογή του κατάλληλου χειρισμού ρήξης της πλάκας (modeling) να διορθώσει και τις δύο καταστάσεις με άριστα αποτελέσματα 29.   

     Η επιλογή κάποιας από τις παραπάνω τεχνικές εξαρτάται από την εμπειρία του χειρουργού, το βαθμό και το είδος της κάμψης και την αποδοχή του ασθενούς για την απώλεια ή όχι κάποιου μήκους σε συνδυασμό βέβαια με τη σημαντικά πολυπλοκότερη επέμβαση αφαίρεσης της πλάκας

     Το θεωρητικά ιδανικό μόσχευμα, πρέπει να είναι φθηνό, να συλλέγεται εύκολα από τον ουρολόγο από περιοχή, που είναι συνηθισμένος να χειρουργεί, η λήψη του να μη παρατείνει σημαντικά την επέμβαση και να είναι σχετικά απλή, να συρράπτεται ευχερώς στο κενό, που δημιουργείται από την αφαίρεση ή τομή της πλάκας, να είναι ταυτόχρονα ελαστικό, ώστε να εξασφαλίζει το μήκος του πέους, αλλά και σταθερό, ώστε να μη δημιουργείται φλεβική διαφυγή, ή κοίλανση (ballooning) του μοσχεύματος και να ενσωματώνεται και να επαναγγειώνεται ομαλά από τους υποκείμενους ιστούς. Το ακροποσθιακό μόσχευμα φαίνεται, ότι πλησιάζει σημαντικά στη πλήρωση αυτών των κριτηρίων.

     Στα πρώτα περιστατικά, που εφαρμόσαμε και παρακολουθήσαμε, αν και ο αριθμός και η διάρκεια παρακολούθησης είναι μικρές διαπιστώθηκε αύξηση στο τρίμηνο παρακολούθησης της μέγιστης συστολικής ταχύτητας ροής των σηραγγωδών αρτηριών, που καταδεικνύει τουλάχιστον την διατήρηση επαρκούς αρτηριακής παροχής μετεγχειρητικά.  Η  τελοδιαστολική ταχύτητα ροής αν και παρουσίασε μικρή αύξηση  παρέμεινε εντός του φυσιολογικού, πράγμα που καταδεικνύει διατήρηση επαρκούς φλεβοαποκλειστικού μηχανισμού. Αυτό αποδεικνύεται επίσης και από την αμελητέα μεταβολή του δείκτη αντίστασης και την βελτίωση του μέσου IIEF-5 score, πράγμα, που αποδεικνύει, ότι σε ασθενείς με προεγχειρητικά ικανοποιητική στύση η ποιότητα της σεξουαλικής επαφής βελτιώθηκε μετεγχειρητικά. Σε δύο ασθενείς με προϋπάρχουσα στυτική δυσλειτουργία το μετεγχειρητικό IIEF-5 score επιδεινώθηκε, χωρίς όμως να επιδεινωθούν οι  αγγειακές παράμετροι.

   Διάταση (ballooning) του μοσχεύματος δεν παρατηρήθηκε σε κανένα ασθενή, ενώ στην περιοχή τοποθέτησής του υπήρχε απόλυτη ενσωμάτωση του χωρίς να παρατηρείται κάποια σκληρία ή άλλη ανωμαλία, που να επηρεάζει το καλό αισθητικό αποτέλεσμα.
 
   Δέκα από τους δώδεκα ασθενείς (75%), που επανελέγχθηκαν στο τρίμηνο ανέφεραν, ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα του ευθειασμού και η ψυχολογική τους κατάσταση έχει βελτιωθεί. Τα λειτουργικά και αισθητικά ενοχλήματα έχουν εξαλειφθεί, δεν υπάρχει επώδυνη στύση, η επαφή είναι πιο ικανοποιητική και αναφέρεται η αίσθηση έκπτυξης του πέους. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την στατιστικά σημαντική αύξηση του μήκους του πέους κατά περίπου1cm και στις δύο ομάδες. Τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα παρέμειναν και σε όσους ασθενείς επανελέγχθηκαν στο χρόνο. 

 Συμπεράσματα

     Η χειρουργική αποκατάσταση των κάμψεων του πέους με την χρήση ακροποσθιακού μοσχεύματος έχει καλά αποτελέσματα στην επίτευξη των στόχων της θεραπείας της συγγενούς ή επίκτητης κάμψης πέους με τη χρήση ενός μοσχεύματος, που πλησιάζει τα ιδανικά πρότυπα για τον ουρολόγο και που δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό, πράγμα που εξασφαλίζει και την πρωτοτυπία της τεχνικής μας. Το καλό αισθητικό αποτέλεσμα, η αύξηση του μήκους του πέους, η ανώδυνη και βελτιωμένη στύση, το άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα χωρίς φλεβική διαφυγή και διάταση του μοσχεύματος και έτσι η καλύτερη σεξουαλική και κατ’ επέκταση κοινωνική ζωή του ασθενούς μας οδηγούν να προτείνουμε τη τεχνική αυτή στη θεραπεία των κάμψεων του πέους. Μένει μόνο η καλή εικόνα της τεχνικής αυτής να διατηρηθεί χρονικά, πράγμα, που απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και διάρκεια παρακολούθησης.


BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1]. Schonfeld WA, Beebe GW: Normal growth and variation in the male genitalia from birth to maturity. J Urol 1942;48:759–777
[2].   Peyronie F: Sur quelques obstacles qui s'opposent à l'éjaculation naturelle de la semence. Memoire Acad Chir 1743;1:318.
[3].  Carson CC, Jordan GH, Gelbard MK: Peyronie's disease: New concepts in aetiology, diagnosis and treatment. Contemp Urol 1999;11:44–64.
[4] Ralph D. For the motion: Surgery is the best choice for Peyronies disease. Eur Urol. 2006 49(6): 1127-1129
[5]. Nesbit RM: Congenital curvature of the phallus. Report of three cases with description of corrective operation. J Urol 1965;93:230–232.
[6]. Pryor JP, Fitzpatrick JM. A new approach to the correction of the penile deformity in Peyronie’s disease. J.Urol 1979, 122:622.
[7]. Kadioglu A, Akman T, Sanli O, Gurkan L, Cakan M, Celtik M. Surgical Treatment of Peyronie’s Disease: A Critical Analysis. Eur.Urol 2006; 50(2): 235-48
[8] Montorsi F, Salonia A, Maga T, et al: Evidenced based assessment of long-term results of plaque incision and vein grafting for Peyronie’s disease. J Urol, 2000; 163:1704-1708
[9].  Lue TF, El-Sakka Al. Venous patch graft for Peyronie’s disease:I.Technique.J Urol 1998,160:2047-2049
 [10].Rosen RC, Riley A, Wagner G, et al: The international index of erectile function (IIEF): A multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology 1997;49:822–830
[11]. Landwehr P: Penile vessels: Erectile dysfunction. In Wolf K-J, Fobbe F (eds): Color Duplex Sonography: Principles and Clinical Application. Stuttgart, Germany, Thieme Medical, 1995, pp 204–215.
[12]. McMahon CG: A comparison of the response to the intracavernous injection of a combination of papaverine and phentolamine, prostaglandin E1, and a combination of all three agents in the management of impotence. Int J Impot Res 1991;3:113.
[13]. Oates CP, Pickard RS, Powell PH, et al: The use of duplex ultrasound in the assessment of arterial supply to the penis in vasculogenic impotence. J Urol 1995;153:354–357.
[14]. Naroda T, Yamanaka M, Matsushita K, et al: Evaluation of resistance index of the cavernous artery with color Doppler ultrasonography for venogenic impotence. Int J Impot Res 1994;6:D62.
[15].  Prieto Castro RM, Leva Vallejo ME.Regueiro Lopez JC,et.al.Combined treatment with vitamin E and colchicines in the early stages of Peyronies disease. BJU Int 2003;91(6):522-4.
[16]. Akkus E, Carrier S, Rehman J, et al: Is colchicine effective in Peyronie's disease?
A pilot study. Urology 1994;44:291–295.
 [17]. Teloken C, Rhoden EL, Grazziotin TM, et al: Tamoxifen versus placebo in the treatment of Peyronie's disease. J Urol 1999;162:2003–2005.
[18]. Martin DJ.BadwanK. Parker M.et, al: Transdermal application of verapamil gel to the penile shaft fails to infiltrate the tunica albuginea. J Urol 2002; 168(6):2483-5.
[19].Gelbard MK, Walsh R, Kaufman J: Collagenase for Peyronie’s disease. Urol Res 1982; 10:135-140
[20]. Gelbard MK: Collagenase versus placebo in the treatment of Peyronie's disease: A double blind study. J Urol 1993;149:56–58.
[21]. Judge IS. Wisniewski ZS. Intralesional interferon in the treatment of Peyronies disease:a pilot study Br J Urol 1997;79(1):40-2.
[22]. Ahuja S. Bivalacqua TJ.Case J et.al. A pilot study demonstrating clinical benefit from intralesional interferon alpha 2b in the treatment of Peyronies disease. J Androl 1999;20(4):444-8
[23]. Bodner H, Howard AH, Kaplan JH: Peyronie's disease: Cortisone-hyaluronidase-hydrocortisone therapy. J Urol 1954;72:400–403.
[24]. Manikadan R. Islam W. Srinivasan V, et.al. Evaluation of extracorporeal shock wave therapy in Peyronies disease Urology 2002; 60(5):795-9.
[25] Ralph DJ. The surgical treatment of Peyronie’s disease. Eur Urol 2006 50(2): 196-198
[26] Kadioglou A, Sanli O, Akman T, Cakan M,  Erol B,  Mammadov F, Surgical Treatment of Peyronie’s Disease: A Single Center Experience with 145 Patients. Eur Urol. 2008 53(2); 432-439
[27] Ralph DJ. Editorial comment on: Surgical Treatment of Peyronie’s Disease: A Single Center Experience with 145 Patients. Eur Urol. 2008 53(2); 440
[28] Kadioglu A, Sanli, O, Akman, T, Ersay, A, Guven S, Mammadov F,
Graft Materials in Peyronie’s Disease Surgery: A Comprehensive Review. J Sex Med 2007; 4:581–595.
[29]. Montorsi F,Guazzoni G.Barbieri L, et al. AMS 700 CX inflatable penile implants for Peyronie’s disease: functional results, morbidity and patient-partner satisfaction. Int J Impot Res 1996; 8:81-6.

Επιστροφή


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.