Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 19:33
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 Θεματική Αναζήτηση:


Καρδιολογικά Θέματα
Το Καρδιαγγειακό Σύστημα - Η Καρδιά...
Επιμέλεια: Δ. Πανταζής - Φαρμακοποιός 
Πηγή: Ελληνική και Διεθνής Αρθογραφία   
Δημοσιεύθηκε: Στις 05/01/2009 ώρα: 14:44
Μικρότερη γραμματοσειρά Επαναφορά γραμματοσειράς Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
Το καρδιαγγειακό μας σύστημα αποτελείται από: • Την καρδιά, που λειτουργεί σαν αντλία, και τα αγγεία του αίματος που αποτελούν τις «σωληνώσεις» μέσα από τις οποίες κινείτε το αίμα. • Από το λεμφικό σύστημα, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα συμπληρωματικό δρόμο μέσα από τον οποίο μπορούν τα υγρά του σώματος να περνούν από τους διάμεσους χώρους στο αίμα. Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία και τους λεμφαδένες.

Η ΚΑΡΔΙΑ
Όσο αφορά την καρδιά μας, όλοι ξέρουμε ότι αποτελείται από δύο μέρη, το αριστερό και το δεξί. Το δεξιό μέρος της καρδιάς στέλνει το αίμα προς τους πνεύμονες όπου απελευθερώνεται το CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) και προσλαμβάνεται καθαρό (τρόπος του λέγειν αν ζει κάποιος στην Αθήνα) O2. Η αριστερή καρδιά παραλαμβάνει το αίμα που έρχεται από τους πνεύμονες, πλούσιο σε Ο2, και το αποστέλλει στους ιστούς που το έχουν ανάγκη.

Είναι πράγματι θαυμαστή η δομή, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός καθώς και η λειτουργία του όλου συστήματος, που όπως θα ανακαλύψουμε στην συνέχεια συντελούν μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο «σωληνώσεων», που περιλαμβάνει μεγάλα, μικρά, πολύ μικρά και μικροσκοπικά αγγεία, να αρδεύουν και να προμηθεύουν με τις απαραίτητες πρώτες ύλες και συστατικά κάθε όργανο και ιστό του σώματος μας. Η δομή αυτού του συστήματος είναι κατάλληλα διαμορφωμένη, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε μεταβολές του «φόρτου» εργασίας, δηλαδή του όγκου του αίματος που πρέπει να μεταφερθεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

Αν εξετάσει κανείς την καρδιά προσεκτικά θα ανακαλύψει, για παράδειγμα, ότι είναι μια τελειοποιημένη «ηλεκτρική» αντλία που λειτουργεί βάση των νόμων της φυσικής. Τα δομικά υλικά που αποτελούν τον καρδιακό μυ, καθώς και η οργάνωση τους είναι τέτοια που επιτρέπουν το δυναμικό ενέργειας να διαρκεί στο μυοκάρδιο 10-30 φορές περισσότερο από όσο στους σκελετικούς μυς. Αυτό με την σειρά του προκαλεί την αντίστοιχη παράταση της συστολής στο μυοκάρδιο που του επιτρέπει να εκτελεί τον ρόλο του ιδανικά.

Είναι πράγματι άξιο θαυμασμού το αποτέλεσμα που δημιουργεί ο συνδυασμός της συγκεκριμένης οργάνωσης της ύλης από την μια πλευρά και της συγκεκριμένης λειτουργίας από την άλλη, που καθίσταται δυνατή χάρις σε αυτή την οργάνωση. Είναι άξιο θαυμασμού το αποτέλεσμα που παράγει η σχέση που υπάρχει μεταξύ απλών φυσικών φαινομένων και του βαθμού οργάνωσης τους, που καταλήγει στο να εκτελούνται με τρόπο θαυμαστό πολύπλοκες λειτουργίες που παράγουν ένα τελείως διαφορετικό ποιοτικά αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα η καρδιά αποτελείται από απλά δομικά υλικά από τα οποία αποτελείται και ο υπόλοιπος κόσμος μας, αλλά έτσι οργανωμένα και διατεταγμένα στον χώρο που να παράγουν ένα συγκεκριμένο εργαλείο που μπορεί να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Επίσης η λειτουργία αυτού του θαυμαστού, από κατασκευαστικής και λειτουργικής σκοπιάς, εργαλείου γίνεται βάση των κανόνων και νόμων της φυσικής που ισχύουν και για όλα τα άλλα πράγματα στον κόσμο μας. Για παράδειγμα απλά ηλεκτρικά φαινόμενα, που βασίζονται στην διάχυση ιόντων ασβεστίου στο εσωτερικό του καρδιακού μυ δημιουργούν το κατάλληλο δυναμικό ενέργειας που ευθύνεται για την σύσπαση του μυ και του μηχανικού έργου που αυτός παράγει. Όταν δει κανείς αυτό το γεγονός από αυτή την σκοπιά αντιμετωπίζει την καρδιά σαν μια απλή (τέλεια αν θέλετε, αλλά απλή) μηχανική κατασκευή. Όταν όμως σκεφτούμε ότι αυτή η καρδιά αιματώνει ένα εγκέφαλο που έχει την δυνατότητα να παράγει σκέψεις και να δημιουργεί από υπέροχα έργα τέχνης ή επιστημονικά θαύματα (ή και εγκλήματα δυστυχώς) που «ξεπερνούν» τα όρια της φύσης, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να περάσουμε στην σφαίρα του μεταφυσικού.

Γιατί τα λέμε όλα αυτά; Για ένα πολύ απλό λόγο. Ο άνθρωπος έχοντας ένα εγκέφαλο με όλες τις δυνατότητες που σκιαγραφήσαμε προηγουμένως, ξεχνά την υλική βάση της ύπαρξης του. Αυτό το γεγονός δεν τον βοηθά να σεβαστεί το σώμα του και να το διατηρήσει υγιές για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά αντίθετα τον κάνει να κινείται και να λειτουργεί έξω από το πλαίσιο των φυσικών νόμων σαν το προϊόν της εγκεφαλικής του λειτουργίας να μπορεί να ξεπεράσει η να αγνοήσει τους νόμους που διέπουν την φύση. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν όπως θα δούμε και παρακάτω. Ο στόχος όλης αυτής της παρουσίασης είναι να κατανοήσουμε ότι όταν δεν σεβόμαστε τους φυσικούς περιορισμούς το αποτέλεσμα δεν θα είναι να υποτάσσουμε την φύση σε εμάς, αλλά να υποτασσόμαστε εμείς στα πάθη μας, δημιουργώντας ασθένειες και βλάβες στον οργανισμό μας που παράγουν πόνο, λύπη και δυστυχία.

Πριν αναφερθούμε σε ορισμένα χαρακτηριστικά θέματα, όπως η πίεση, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όπως και κάθε όργανο του σώματος μας, έτσι και η καρδιά «συνδέεται» με το ΚΝΣ (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα) του οργανισμού μας με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Μέσω αυτού του συστήματος ρυθμίζεται για παράδειγμα ο ρυθμός της καρδιάς μας.

Η ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Η πίεση του αίματος είναι αυτό που μας λέει η ίδια η λέξη, δηλαδή η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αγγείων. Όλοι ξέρουμε ότι η διατήρηση της πίεσης εντός συγκεκριμένων ορίων συνδέεται στενά με την υγεία μας και φυσικά την μακροζωίας μας. Έτσι αν, για παράδειγμα, η πίεση μας είναι πολύ υψηλή τότε τα αιμοφόρα αγγεία κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρές ζημιές. Αν πάλι η πίεση είναι πολύ χαμηλή τότε ή ροή του αίματος προς τους ιστούς μπορεί να μην είναι η κατάλληλη και αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για ορισμένα όργανα όπως είναι η καρδιά, ο εγκέφαλος και τα νεφρά.

Όλοι γνωρίζουμε δυο πιέσεις: την «μεγάλη» και την «μικρή». Ας δούμε λίγο καλλίτερα τι αντιπροσωπεύουν αυτές οι δυο πιέσεις.
Η «μεγάλη» πίεση η οποία καλείται και συστολική, είναι το αποτέλεσμα της «εκβολής» του αίματος από την αριστερή κοιλία της καρδιάς στην ήδη γεμάτη με αίμα αορτή. Στους ενήλικες η πίεση αυτή είναι περίπου 120mmHg.  Αμέσως μετά από αυτή την φάση ακολουθεί η φάση της διαστολής κατά την οποία η αριστερή κοιλία χαλαρώνει και ετοιμάζεται να επαναλάβει την προηγούμενη διαδικασία. Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης η πίεση εντός των αρτηριών είναι πολύ χαμηλότερη και καλείται διαστολική πίεση (μικρή). Η πίεση αυτή σε ένα ενήλικα άνθρωπο είναι περίπου 80mmHg.

Σε αυτό που περιγράψαμε παραπάνω προσπαθήσαμε με απλό και κατανοητό τρόπο να εξηγήσουμε τι είναι η πίεση, ή οι πιέσεις, που πολλοί ενήλικες παρακολουθούν, προκειμένου να φροντίσουν την υγεία τους. Όμως αυτή η περιγραφή θα είναι ελλιπής αν δεν εξηγήσουμε τους φυσικούς όρους που καθορίζουν την πίεση. Πράγματι η πίεση που αναφερόμαστε δεν είναι, από φυσικής πλευράς, τίποτα περισσότερο από την πίεση που θα προκαλούσε η λειτουργία μιας αντλίας σε ένα πλαστικό σωλήνα. Ακριβώς για αυτό ον λόγο η συστολική πίεση ισούται με το καρδιακό έργο επί την περιφερική αντίσταση των αγγείων.

Συστολική πίεση = Καρδιακό έργο Χ Περιφερικές αντιστάσεις

Αυτό σημαίνει ότι η πίεση μπορεί να μεγαλώσει είτε γιατί μεγαλώνει το καρδιακό έργο, είτε γιατί μεγαλώνουν οι περιφερικές αντιστάσεις και το αντίστροφο. Φυσικά έρχονται αμέσως στα χείλη μας τα ερωτήματα:
• Τι είναι καρδιακό έργο και από τι επηρεάζεται;
• Τι είναι περιφερικές αντιστάσεις και από τι επηρεάζονται;

Το καρδιακό έργο καθορίζεται από τον όγκο παλμού, όπως αποκαλείται στην ιατρική ορολογία ο όγκος του αίματος που προωθεί η καρδιά σε κάθε κτύπο, και από τον καρδιακό ρυθμό (δηλαδή τους κτύπους της καρδιάς σε ένα λεπτό). Κανονικά ό όγκος αίματος που προωθεί η καρδιά σε κάθε κτύπο είναι περίπου 70ml, αλλά μπορεί να αυξηθεί ώς τα 140ml για τις φυσιολογικές καρδιές και μπορεί να φθάσει και τα 200ml ανά παλμό σε άτομα που διαθέτουν μεγάλη καρδιά, όπως ειναι για παράδειγμα μερικοί αθλητές.

Οι περιφερικές αντιστάσεις είναι οι αντιστάσεις που προβάλουν στην ροή του αίματος τα περιφερικά αγγεία. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα τα αγγεία του ανθρώπινου οργανισμού έχουν σχετικά υψηλή ελαστικότητα και αυτό σημαίνει ότι οι περιφερικές αντιστάσεις ποικίλουν η αν θέλετε ρυθμίζονται, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται κατάλληλα κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Η σύσπαση, για παράδειγμα των αγγείων προκαλεί αύξηση της πίεσης, ενώ η χαλάρωση των αγγείων προκαλεί μείωση.

Παρατηρούμε δηλαδή και πάλι ότι πίσω από το θαύμα της ζωής κρύβονται οι νόμοι της φύσης, αλλά και ο υπέροχος τρόπος οργάνωσης του ανθρώπινου σώματος που δημιουργήθηκε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να επιβιώνει, σεβόμενο όμως αυτούς τους νόμους-περιορισμούς που ορίζουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Ας δούμε όμως πως ο οργανσιμός μας προσπαθεί να ρυθμίσει την πίεση έτσι που να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές συνθήκες που το σώμα μας καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει.
Η συνέχεια στο επόμενο...

Επιστροφή


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.