Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 23:08
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


Υγεία & Παιδί
Η Υγεία των παιδιών και το περιβάλλον
Επιμέλεια: Δ. Πανταζής - Φαρμακοποιός 
Πηγή: Διεθνής Αρθογραφία   
Δημοσιεύθηκε: Στις 29/11/2007 ώρα: 12:40
Μικρότερη γραμματοσειρά Επαναφορά γραμματοσειράς Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
Ο μόλυβδος είναι ένα στοιχείο που επηρεάζει αρνητικά τους εγκεφάλους των παιδιών σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, θέτοντας την ανάπτυξή τους σε κίνδυνο.

Νέες έρευνες που διεξήχθησαν από τον ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) και από το Πανεπιστήμιο του Udine (Ιταλία) επικεντρώνονται στο βάρος των ασθενειών των παιδιών που οφείλεται στα χημικά και σε άλλους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, όπως είναι η μόλυνση της ατμόσφαιρας των σπιτιών και της εξωτερικής ατμόσφαιρας, η μόλυνση του πόσιμου νερού και τα ατυχήματα.

Κάποια στοιχεία δημοσιεύθηκαν στην Μάλτα, με αφορμή τις τελικές διαπραγματεύσεις των χωρών στο Τέταρτο Υπουργικό Συμβούλιο για το Περιβάλλον και την Υγεία, που διεξήχθη στην Βουδαπέστη τον Ιούνιο του 2004.
Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι στις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή περιοχή του ΠΟΥ, το βάρος των ασθενειών των παιδιών από τα περιβαλλοντολογικά ρίσκα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, είναι πολύ μεγαλύτερο από τις προηγούμενες αναφορές.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ο μόλυβδος είναι το μοναδικό και πιο σημαντικό χημικό τοξικό στοιχείο για τα παιδιά. Παγκοσμίως, 15 με 18 εκατομμύρια παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες υποφέρουν από μόνιμες βλάβες του εγκεφάλου, οφειλόμενες  σε δηλητηριάσεις από μόλυβδο.

Στην περιοχή της Ευρώπης, το εκτιμώμενο βάρος των ασθενειών από τις δηλητηριάσεις από μόλυβδο, σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών, υπολογίζεται σε 470.000 ανικανότητες παιδιών (4.4% όλων των ανικανοτητών σε παιδιά αυτής της ηλικίας).
Το βάρος αυτό περιλαμβάνει κάποιες συγκεκριμένες δυσλειτουργίες του εγκεφάλου, όπως είναι η νεύρο-αναπτυξιακή αναπηρία, οι μαθησιακές δυσκολίες, η έλλειψη προσοχής, η έλλειψη κινητικού συντονισμού, οι οπτικές διαταραχές και η σωστή ανάπτυξη της ομιλίας.
Ο μέσος όρος του μόλυβδου στο αίμα διαφέρει από χώρα σε χώρα: το 2001 το εκτιμώμενο ποσοστό μόλυβδου στο αίμα των παιδιών στις αστικές περιοχές, ήταν αυξημένο σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, και κυμαινόταν από 0.1% έως 30.2%.

Ο Dr. Marc Danzon, Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ αναφέρει:
«Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση της έκθεσης στον μόλυβδο μπορεί να προστατέψει την διανοητική ανάπτυξη ενός παιδιού. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας είναι προστατευμένα από αυτή την πηγή μόλυνσης, αλλά και από άλλους περιβαλλοντολογικούς κινδύνους. Στην συνάντηση της Μάλτας, οι χώρες επικεντρώθηκαν στο περιβάλλον στο οποίο ζουν τα παιδιά, αλλά και σε ένα πλάνο υγείας για την Ευρώπη και τέλος, στις 4 βασικές μας προτεραιότητες. Οι Υπουργοί Υγείας και Περιβάλλοντος θα σκεφτούν αυτό το πλάνο αργότερα στην συνάντηση της Βουδαπέστης και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την λύση του προβλήματος των περιβαλλοντολογικών κινδύνων».

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η σωστή παρέμβαση μέσω ρυθμίσεων, όπως είναι ο περιορισμός των προσθετικών μόλυβδου στο πετρέλαιο, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις του ποσοστού μόλυβδου στο αίμα σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες.

Στις χώρες όπου η αμόλυβδη βενζίνη δεν παράγεται, αλλά και δεν εισάγεται, τα παιδιά με ποσοστά μόλυβδου στο αίμα πάνω από 10μg/dl είναι πάνω από 10% και σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 50%.
Η Μάλτα είναι μια από τις χώρες όπου τα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Η διανομή της βενζίνης με προσθετικά μόλυβδου απαγορεύθηκε τον Ιανουάριο του 2003.
Παράλληλα, δημιουργήθηκαν κανονισμοί για τον έλεγχο των εισαγωγών κόκκινης μπογιάς μόλυβδου, αλλά και για την απαγόρευση της χρήσης ξύλου εμπλουτισμένου με μόλυβδο από τους φούρνους. Αυτές οι ρυθμίσεις είχαν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στα ποσοστά μόλυβδου στο αίμα του πληθυσμού της Μάλτας.

Ο Dr Louis Deguara, ο Υπουργός Υγείας της Μάλτας, δήλωσε:
«Αναγνωρίζουμε την δυνατή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην υγεία και στο περιβάλλον, καθώς και την ευπάθεια της υγείας των παιδιών μας στους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Η πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων και των ασθενειών είναι εφικτή μόνο μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και συνεργασία. Το να φιλοξενεί η χώρα μας αυτή την συνάντηση μας δίνει την ευκαιρία να παγιώσουμε την συνεργασία του Υπουργείου μας με τα άλλα Υπουργεία. Περιμένουμε με ανυπομονησία να επεκτείνουμε αυτή την συνεργασία και σε άλλους κλάδους, για την δημιουργία ενός εθνικού περιβάλλοντος για τα παιδιά και ενός σχεδίου δράσης για την υγεία, ώστε να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον για το μέλλον των παιδιών μας».

Ο μόλυβδος είναι η μοναδική ουσία που θέτει τα παιδιά σε κίνδυνο. Περισσότερα από 30.000 χημικά παράγονται και διαχέονται στην ατμόσφαιρα, στις βιομηχανοποιημένες χώρες της Ευρωπαϊκής περιοχής του ΠΟΥ.
Αυτά τα χημικά μεταφέρονται μέσω του αέρα, του νερού, της τροφής και του εδάφους στα αναπτυσσόμενα όργανα και ιστούς των παιδιών, ενώ αποτελούν τους κύριους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των παιδιών. Οι κύριοι κίνδυνοι που απειλούν την υγεία των παιδιών είναι η οξεία τοξικότητα, η χρόνια νεύρο-τοξικότητα, το χαμηλό IQ, οι νεύρο-αναπτυξιακές διαταραχές, οι αναπαραγωγικές διαταραχές, οι τέρατογενέσεις και ο καρκίνος.

Αρκετά χημικά έχουν γνωστά ανεπιθύμητα αποτελέσματα στην υγεία, αλλά και αρκετά άλλα έχουν αβέβαια αποτελέσματα. Η πιθανότητα των αποτελεσμάτων με μακροπρόθεσμη λανθάνουσα κατάσταση υπονοεί ότι η γνώση μας είναι ελλιπής και κάθε σχέση αιτίας – αποτελέσματος είναι δύσκολο να αποδειχθεί.
Αυτές οι ανησυχίες οδήγησαν πρόσφατα την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια νέα προληπτική θέση για την Εγγραφή, Αξιολόγηση και Έγκριση των Χημικών. Τα χημικά είναι επίσης, ένας από τους 4 Περιφερειακούς Στόχους Προτεραιοτήτων που οι Υπουργοί Υγείας και Περιβάλλοντος θα αξιολογήσουν στην Βουδαπέστη αυτό το καλοκαίρι, μαζί με τα θέματα για το νερό και την υγιεινή, τα ατυχήματα, την έλλειψη σωματικής άσκησης και την μόλυνση του αέρα.

Η αποτελεσματική πρόληψη είναι το κλειδί για την λύση των γνωστών απειλών για την υγεία και θα πρέπει να εφαρμοστεί μια πιο προσεκτική προσέγγιση όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αβέβαια ρίσκα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό, αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα.
Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Επιστροφή


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.