Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 11:41
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


Υγεία & 3η Ηλικία
Γήρανση και φροντίδα υγείας
Επιμέλεια: Δ. Πανταζής - Φαρμακοποιός 
Πηγή: Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας της Ολλανδίας   
Δημοσιεύθηκε: Στις 20/04/2010 ώρα: 11:17
Μικρότερη γραμματοσειρά Επαναφορά γραμματοσειράς Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
Για να κατανοήσουμε καλλίτερα την διαφορετική νοοτροπία που διέπει τις ΗΠΑ, όσο αφορά τις κοινωνικές δαπάνες, και την Ευρώπη σας παρουσιάζουμε την αναφορά του Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας της Ολλανδίας που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του αντίστοιχου υπουργείου υγείας της χώρας αυτής.
Η διαφοροποίηση όπως μπορεί να δει ο αναγνώστης που έχει διαβάσει άλλα σχετικά άρθρα που αφορούν τις ΗΠΑ, είναι σημαντική και αυτό το τονίζουμε, γιατί θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι εκείνες οι φωνές που προσπαθούν ( από «προοδευτικές» θέσεις) να παρουσιάσουν τα πάντα σαν αποτέλεσμα μιας πολιτικής που προέρχεται από ένα και μοναδικό χαρμάνι πολιτικής, αυτής του «νέο-φιλελευθερισμού», προσφέρουν πολύ κακές υπηρεσίες, αφού εμποδίζουν την δημιουργία του κατάλληλού κλίματος ανάμεσα σε άτομα, επιστήμονες και κοινωνικές ομάδες, που δημιουργεί την κατάλληλη κοινωνική δυναμική (μέσα από συνεργασίες) η οποία θα μπορούσε να εμποδίσει τις προσπάθειες εκείνων των κύκλων που επιδιώκουν να μετατρέψουν τα πάντα σε μια ανεξέλεγκτη αγορά προϊόντων, στην οποία οι άνθρωποι θα είναι απλά μέσα κατανάλωσης.

Η Ευρώπη σίγουρα διαφέρει στην σκέψη σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες είναι ανάγκη να μιλήσουμε όχι με συνθήματα και προκαταλήψεις, αλλά με στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα

Στην Ολλανδία λοιπόν, ο τομέας της περίθαλψης και της φροντίδας υγείας είναι ο μεγαλύτερος τομέας που χρηματοδοτείται, κάτω από την νομοθετική πράξη για έκτακτες ιατρικές δαπάνες  (Exceptional Medical Expenses Act -AWBZ)

Στην συγκεκριμένη μελέτη εκτιμήθηκαν το «πορτραίτο» και τα σενάρια που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα στην Ολλανδία από το 2005 έως και το έτος 2030. Το έτος 2005, που είναι και έτος έναρξης αυτής της μελέτης, υπήρχαν στην Ολλανδία περίπου 600.000 άνθρωποι που ελάμβαναν τέτοια φροντίδα. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο 6% του πληθυσμού άνω των 30 ετών. Τα 2/3 αυτών των ανθρώπων ελάμβαναν αυτή την φροντίδα στα σπίτια τους υπό την μορφή προσωπικής φροντίδας, νοσηλευτικής υποστήριξης ή προσωπικής βοήθειας στο σπίτι. Επιπλέον το 1/3 αυτών των ανθρώπων (κύρια ηλικίας άνω των 75 ετών) ελάμβανε αυτή την φροντίδα σε οίκους ευγηρίας ή σε άλλα ιδρύματα παροχής φροντίδας ( nursing or care homes ) το 2005. Οι δαπάνες για την φροντίδα υγείας ανέρχονταν το 2005 στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2% περίπου του ΑΕΠ της Ολλανδίας.

Ο τομέας αυτός είναι λοιπόν ο μεγαλύτερος σε μέγεθος και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις επιδράσεις των μελλοντικών τάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας γήρανσης του πληθυσμού.

Ακριβώς για αυτό τον λόγο, το Ολλανδικό υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ζήτησε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας της Ολλανδίας  (Institute for Social Research/SCP)να δημιουργήσει ένα μοντέλο ( ‘VeVeRa’ model), προκειμένου να μελετηθούν οι τάσεις που αφορούν την περίθαλψη και την φροντίδα και χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο, αλλά και οι μη δημόσιες εναλλακτικές και ιδιαίτερα οι «άτυπες» μορφές φροντίδας υγείας που προσφέρονται από την οικογένεια και τους φίλους η αυτές που χρηματοδοτούνται προσωπικά από τους ίδιους τους χρήστες αυτών των υπηρεσιών.
Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι σημαντικά προκειμένου να κατανοήσουμε το πρόβλημα και στην χώρα μας, η οποία δεν φημίζεται για την διενέργεια ανάλογων μελετών ή προσπαθειών.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης το Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας της Ολλανδίας έβγαλε ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα τα οποία και σας παρουσιάζουμε:
Η τάση της χρήσης αυτών των υπηρεσιών θα είναι μικρότερη από αυτή που θα περιμέναμε με βάση τα δημογραφικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των χρηστών που καλύπτεται από τις δαπάνες του Δημοσίου αναμένεται να αυξάνεται κατά 1,2% μεταξύ των ετών 2005 και 2030. Αυτή η τάση είναι αποτέλεσμα των ακόλουθων τριών παραγόντων:
1. Η αύξηση του πληθυσμού θα οδηγήσει σε μια αύξηση της χρήσης αυτών των υπηρεσιών κατά 0,4% ανά έτος.
2. Η αύξηση του τμήματος εκείνου του πληθυσμού που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο έτος ηλικίας και θεωρούνται ηλικιωμένοι αναμένεται να επηρεάσει την χρήση αυτών των υπηρεσιών κατά 1,2% το έτος.
3. Η αύξηση της εκπαίδευσης και το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι στο μέλλον αναμένεται να είναι υγιέστεροι από τους αντίστοιχους σήμερα, αναμένεται να συμβάλλει στην μείωση της χρήσης αυτών των υπηρεσιών ανά ηλικιακή κατηγορία, κατά 0,4% ανά έτος.

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι, οι πολιτικές και οι προτιμήσεις των ανθρώπων δεν θα αλλάξουν, τότε αναμένεται ότι ο αριθμός των ατόμων που θα διαμένουν στους οίκους ευγηρίας και τα άλλα ιδρύματα παροχής φροντίδας υγείας θα αυξάνει κατά 1,4% το έτος. Αν αυτοί οι άνθρωποι θα επιλέγουν αυτή την επιλογή ή όχι θα εξαρτηθεί από τον βαθμό στον οποίο η τάση για φροντίδα υγείας βασισμένη στην κοινότητα θα συνεχιστεί. Οι πρόσφατες τάσεις μας δείχνουν ότι  οι άνθρωποι που έχουν παρόμοιο προφίλ, ώστε να κάνουν χρήση αυτών των ιδρυμάτων, επιθυμεί να παραμένει στο σπίτι λαμβάνοντας βοήθεια εκεί, αφού ταυτόχρονα φαίνεται ότι η ικανότητα αυτών των ανθρώπων να αυτό-εξυπεηρετούνται αυξάνει.

Οι δαπάνες θα αυξηθούν λόγω αυξημένης χρήσης των υπηρεσιών και αύξησης των τιμών. Κατά την ίδια χρονική περίοδο οι δαπάνες αναμένεται να αυξάνονται κατά 3,4% το έτος. Αυτή η αύξηση είναι αποτέλεσμα των παρακάτω επιδράσεων:
• Αύξηση του όγκου κατά 1,5% το έτος. Αυτή η αύξηση είναι μεγαλύτερη της αύξησης του αριθμού των χρηστών (1,2%), γιατί η χρήση των οίκων ευγηρίας και φροντίδας υγείας, δεν περιλαμβάνουν μόνο υψηλότερες δαπάνες ανά χρήστη, αλλά δείχνουν και την μεγαλύτερη αύξηση σε όρους αριθμών χρηστών.
• Η αύξηση των τιμών βασίζεται στις τάσεις των τιμών που παρατηρούνται τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό οδηγεί σε αύξηση των δαπανών κατά 1,9% το έτος.

Αν εμείς υποθέσουμε ότι η κανονική τάση αύξησης του ΑΕΠ θα είναι 2% το έτος, το μερίδιο του ΑΕΠ που θα δαπανάται για υπηρεσίες φροντίδας υγείας και φροντίδας των ηλικιωμένων αναμένεται να αυξηθεί από το 2% που είναι το 2005 στο 3% το 2030.

Η άτυπη και ιδιωτική φροντίδα υγείας είναι σημαντική.
Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι (το 3% του πληθυσμού της Ολλανδίας άνω των 30 ετών) έλαβαν βοήθεια από φίλους ή την οικογένεια ή έκαναν χρήση ιδιωτικών υπηρεσιών φροντίδων υγείας μέσα στο 2005. Από αυτό το σύνολο ανθρώπων, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι δεν λαμβάνουν αυτή την φροντίδα σε συνδυασμό με υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχονται από το Δημόσιο. Ο αριθμός αυτών των χρηστών, που λαμβάνουν άτυπη ή ιδιωτική φροντίδα υγείας αναμένεται να αυξάνεται κατά 1,1% το έτος, μέχρι το έτος 2030. Η αύξηση του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να είναι μεγαλύτερη (περίπου 2% το έτος), κύρια λόγω της αναμενόμενης αύξησης του γενικού επιπέδου εκπαίδευσης και λόγω της τάσης ότι οι καλλίτερα εκπαιδευμένοι άνθρωποι κάνουν χρήση των ιδιωτικών υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας.

Ένα ανώτερο όριο στην χρήση αυτών των υπηρεσιών
Στην μελέτη βρίσκουμε πληροφορίες όχι μόνο για την τα τρέχουσα χρήση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και φροντίδας προς ηλικιωμένους, αλλά και για την πιθανή ζήτηση αυτών των υπηρεσιών. Το προφίλ των ανθρώπων που αναμένεται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών βασίζεται στα χαρακτηριστικά της ηλικίας  και εξασθένησης των ανθρώπων που έχουν δικαίωμα χρήσης αυτών των υπηρεσιών. Το ανώτερο λοιπόν όριο που θα μπορούσε να ζητήσει και να κάνει χρήση αυτών των δημοσίων παρεχόμενων υπηρεσιών πιστεύεται ότι είναι οι 800.000 άνθρωποι. Αν αυτή η πιθανή ζήτηση θα έπρεπε να ικανοποιηθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε θα απαιτούνται μια επιπλέον δαπάνη των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ (εκτός των 10 δισεκατομμυρίων που δαπανήθηκαν το 2005).

Η τρέχουσα χρήση των υπηρεσιών υγείας μερικές φορές διαφέρει σε σύγκριση με το αναμενόμενο.
Οι πιθανοί χρήστες δεν λαμβάνουν πάντοτε την μορφή φροντίδας που περιμένουν πάνω στην βάση του προφίλ τους. Επιπλέον ένα σημαντικό μέρος της πιθανής ζήτησης για δημόσια φροντίδα υγείας και νοσηλεία καλύπτεται από άτυπες μορφές ιδιωτικής φροντίδας.   Οι πιθανοί χρήστες τέτοιων υπηρεσιών στο σπίτι αποτελούν μια ετερογενή ομάδα που λαμβάνει μια ευρεία γκάμα διαφορετικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Από την μια πλευρά, για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που λαμβάνουν προσωπική φροντίδα τέτοια που είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες τους, ενώ από την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα σε ένα γηροκομείο. Μόνο μια μικρή μειοψηφία (4%) δεν λαμβάνει φροντίδα υγείας, αν και σύμφωνα με το προφίλ τους θα έπρεπε. Αυτό που συνήθως συναντάμε είναι άνθρωποι που έχουν και κάποια ηλικία και προβλήματα υγείας και θα έπρεπε να είναι  σε ένα γηροκομείο, βρίσκονται και λαμβάνουν φροντίδα στο σπίτι τους (7%). Αυτοί είναι συνήθως άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι, χηρευάμενοι και έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.

Η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων ανθρώπων στην Ολλανδία σημαίνει ότι αυτή βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο όσο αφορά μια οξεία αύξηση των δαπανών φροντίδας υγείας;
Η συγκεκριμένη αναφορά δείχνει ότι η αύξηση των ηλικιωμένων, ως ποσοστό του γενικού πληθυσμού, είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Ο όγκος της παρεχόμενης φροντίδας υγείας μπορεί να αυξηθεί πολύ λιγότερο από ότι αναμένεται με βάση των αριθμό των ηλικιωμένων, γιατί στο μέλλον αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να είναι πιο υγιείς σε σχέση με τους αντίστοιχους ηλικιωμένους ανθρώπους σήμερα. Η επίδραση όμως στις αξίες θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τον όγκο των παρεχόμενων υπηρεσιών, γιατί οι τάσεις που επηρεάζουν τις τιμές προέρχονται από τις ίδιες πηγές των τελευταίων 20 χρόνων.

Συγκεκριμένα τα 2/3 (65%) των αυξήσεων στις τιμές για πάνω από 20 χρόνια προκαλούνται από αυξήσεις στις αμοιβές, 15% από την μείωση της παραγωγικότητας εργασίας και 20% από την αύξηση των δαπανών στα υλικά που χρησιμοποιούνται.

Ακόμα στην συγκεκριμένη αναφορά του υπουργείου υγείας της Ολλανδίας, αναφέρεται ότι η παραγωγικότητα που παρατηρείται στα σπίτια έχει μια ελαφριά επίδραση  στις δαπάνες, ενώ στα γηροκομεία η παραγωγικότητα έχει μειωθεί. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα και μείωση της απόδοσης. Θα μπορούσε να σημαίνει και βελτίωση των υπηρεσιών (περισσότερα χέρια ανά κρεβάτι) και καλλίτερες συνθήκες εργασίας (μικρότερη πίεση κατά την εργασία). Αυτές οι έξτρα δαπάνες είναι το αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Ένας άλλος δυναμικός «οδηγός» των δαπανών σε οίκους ευγηρίας και στην φροντίδα υγείας είναι τα αποθεματικά των ασθενών, τα οποία θα μπορούσαν να απαλείψουν τους δισταγμούς των ανθρώπων στο να αντικαταστήσουν την άτυπη παροχή φροντίδας υγείας με φροντίδα υγείας που παρέχεται από το δημόσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει φυσικά να υποβάλουν αίτηση στο αντίστοιχο κέντρο (Care Needs Assessment Centre) και να πληρούν τα κατάλληλα κριτήρια ώστε να μπορούν να λάβουν ένα αντίστοιχο μέρος του σχετικού προϋπολογισμού. 

Μια αύξηση στα αποθεματικά των ασθενών θα μπορούσε να σημαίνει ότι η χρήση των αυτών τω ν δημόσιων οίκων ευγηρίας και φροντίδας υγείας αυξάνει γρηγορότερα σε σχέση με την αντίστοιχη ζήτηση. Βασιζόμενοι στην ανάπτυξη του προφίλ και της κατάστασης υγείας του πληθυσμού , εμείς, λένε οι ερευνητές, δεν προβλέπουμε ισχυρή αύξηση στην παροχή φροντίδας. Από την άλλη πλευρά η χρήση των υπηρεσιών στήριξης έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης εκείνης για τους ηλικιωμένους. Το γεγονός ότι το μοντέλο μας προβλέπει μικρότερη αύξηση από αυτή που έχει στην πραγματικότητα πραγματοποιηθεί  υποδηλώνει ότι η αύξηση οφείλεται στις αλλαγές πολιτικών ή στις αλλαγές των προτιμήσεων. Η βάση για παροχή στήριξης άλλαξε μέσα στο 2009 (οι άνθρωποι που υποφέρουν από ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή δευτερεύουσες σωματικές διαταραχές δεν δικαιούνται πλέον τέτοιες παροχές) και προβλέπεται ως εκ’ τούτου ότι οι άνθρωποι που θα λάβουν τέτοιες υπηρεσίες στήριξης θα μειωθούν από το 2010 και προς τα εμπρός.
Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι αλλαγές στις δημόσιες δαπάνες για φροντίδα υγείας ή θέσπιση πιο αυστηρών κριτηρίων για όσους δικαιούνται τέτοια φροντίδα, μπορεί να έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα που οφείλονται στην υποκατάσταση ανάμεσα στις διάφορες μορφές φροντίδας που μπορεί να παρέχεται στους πολίτες. Για παράδειγμα, η μείωση των δικαιούχων για δημόσιους οίκους φροντίδας υγείας μπορεί να μην οδηγήσει σε μείωση του κόστους, αλλά σε αύξηση λόγω της αύξησης υπηρεσιών φροντίδας υγείας που θα παρέχεται στο σπίτι.

Διαβάζοντας κανείς αυτό το άρθρο, το οποίο σε ορισμένα σημεία είναι περίπλοκο, διαπιστώνει τρία πράγματα:
1. Η χάραξη πολιτικών υγείας απαιτεί βαθιά γνώση των παραμέτρων που επηρεάζουν την υγεία
2. Ο έλεγχος του κόστους υγείας δεν είναι απλά ζήτημα ελέγχου του κόστους των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας, αλλά και άλλων παραμέτρων (για παράδειγμα παιδεία)
3. Πολλές φορές οι περιορισμοί και η θέσπιση πιο αυστηρών κριτηρίων δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από ότι λύνουν.

Τέλος δεν μπορώ να μην ρωτήσω: σε ποιες μελέτες βασίστηκε – διαχρονικά – το υπουργείο υγείας και εργασίας προκειμένου να χαράξει πολιτικές;

Η απάντηση προσωπικά εμένα με γεμίζει απογοήτευση, αφού συνήθως τα σχετικά υπουργεία αγνοούν τις όποιες μελέτες υπάρχουν.
Επιστροφή


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2019 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.