Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 07:28
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


Απόψεις
Εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης του ευ-ζήν (Μέρος Α)
Επιμέλεια: Δ. Πανταζής - Φαρμακοποιός 
Πηγή: Διεθνής Αρθρογραφία   
Δημοσιεύθηκε: Στις 02/07/2008 ώρα: 10:46
Μικρότερη γραμματοσειρά Επαναφορά γραμματοσειράς Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
Μιλώντας για την βιώσιμη ανάπτυξη είχα αναφερθεί στις απόψεις ερευνητών, όπως ο καθηγητής Herman Daly, οι οποίοι θεωρούν ότι η κλασική οικονομική σκέψη δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες που έχει δημιουργήσει η αλόγιστη ανάπτυξη που συνοδεύεται με την εξάντληση των φυσικών πόρων του πλανήτη και όχι μόνο.

Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα κείμενο το οποίο προέρχεται από τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος και εγκυρότερος παγκόσμιος οργανισμός που ασχολείται με θέματα οικονομίας και Ανάπτυξης. Στο κείμενο λοιπόν αυτό του ΟΟΣΑ, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2006 και είχε τίτλο «εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης του ευ-ζην» (Alternative Measures of Well-being),  γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης των μεθόδων μέτρησης του ευ-ζην. Χαρακτηριστικά στον πρόλογο του κειμένου οι συγγραφείς διερωτώνται αν το ΑΕΠ αποτελεί τον πλέον κατάλληλο τρόπο για την μέτρηση της ευημερίας των πολιτών σε μια χώρα ή αν θα πρέπει να βρούμε άλλες πιο αξιόπιστες μεθόδους μέτρησης του ευ-ζην, όπως είναι για παράδειγμα η ύπαρξη ή όχι ελεύθερου χρόνου, η ποιότητα του περιβάλλοντος, και άλλα. Σημειώνεται μάλιστα, στο πρόλογο του κειμένου, ότι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε χώρες του ΟΟΣΑ σχετικά με την ευτυχία και την ικανοποίηση από την ζωή των πολιτών, δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ του ΑΕΠ κατά κεφαλή και του ευ-ζην είναι «χαλαρή».

Θεωρώ λοιπόν ότι αξίζει κανείς να εμβαθύνει σε αυτό το κείμενο, γιατί και αυτό μπορεί να συμβάλλει, μαζί με τους προβληματισμούς και άλλων ερευνητών, διανοητών, αλλά και πολιτών, στο να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο βασανιστικό ερώτημα της εποχής μας: Είναι η οικονομική δραστηριότητα αυτοσκοπός ή είναι μέρος της ευρύτερης κοινωνικής δραστηριότητας; Πρέπει η κοινωνική δραστηριότητα να υποτάσσεται στους οικονομικούς στόχους της οικονομικής «ανάπτυξης» ή οικονομία αποτελεί ένα εργαλείο μέσα από το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε καλλίτερα τους διαθέσιμους πόρους και την ζωή μας;

Στο συγκεκριμένο κείμενο αναφέρονται ορισμένες σκέψεις που αφορούν τον ορισμό του ευ-ζην και υπάρχουν στην διεθνή οικονομική βιβλιογραφία. Η οικονομική βιβλιογραφία λοιπόν αναφέρει ότι η ευχαρίστηση των ανθρώπων συνδέεται άμεσα με την ικανότητα τους να ικανοποιούν τα θέλω τους σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Σύμφωνα πάντα με την διεθνή οικονομική βιβλιογραφία για να μπορέσει κανείς να ικανοποιήσει τα θέλω του είναι απαραίτητο να έχει εισόδημα, γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο το εισόδημα θεωρείται σημαντικός δείκτης της ανθρώπινης ευημερίας, αφού μόνο μέσω αυτού μπορούν οι άνθρωποι να ικανοποιήσουν τα θέλω τους. Επίσης μια άλλη σημαντική έννοια, που χρησιμοποιείται στην διεθνή οικονομική βιβλιογραφία είναι αυτή των τιμών των προϊόντων. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα πάντα με την σύγχρονη κλασική οικονομική σκέψη, την οριακή συνεισφορά των διαφορετικών αγαθών που καταναλώνονται στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία δηλαδή, επιλέγουμε να καταναλώσουμε ανάμεσα σε εκείνα τα προϊόντα που συμβάλλουν περισσότερο στην ευημερία μας και αυτή ακριβώς η επιλογή μας ορίζει και τις τιμές των προϊόντων. Όλα αυτά φυσικά έχουν σχέση με το εισόδημα και γι’ αυτό το διαθέσιμο εισόδημα είναι ο καλλίτερος αντιπρόσωπος για την μέτρηση της ευημερίας των ανθρώπων.

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, που αναφέρονται στο κείμενο, και αφορούν τα εξής:

• Το εισόδημα, όπως συμβατικά μετριέται, ξεκινά από ένα θεωρητικό ορισμό και μετράει περισσότερο το τι η κοινωνία παράγει παρά τις δυνατότητες της για κατανάλωση (για παράδειγμα αποκλείει τις μεταβολές στην αξία των παγίων που επηρεάζουν το τι οι άνθρωποι μπορούν να καταναλώσουν).

• Επίσης το εισόδημα αποκλείει μια σειρά από παραμέτρους που δεν έχουν σχέση με την αγορά, αλλά επηρεάζουν την ευημερία των ανθρώπων.

• Ακόμα παρατηρείται, ότι οι τιμές δεν αντιπροσωπεύουν την οριακή συνεισφορά των διαφόρων προϊόντων στην ευημερία των ανθρώπων, όταν άλλοι εξωτερικοί παράγοντες  ή άλλες στρεβλώσεις εμφανίζονται στην κοινωνία και την αγορά.

• Στην θεωρία, οι αξιολογήσεις του ευ-ζην βασίζονται στο εάν ένα άτομο με συγκεκριμένες προτιμήσεις θα προτιμήσει μια εναλλακτική έναντι μιας άλλης. Στην πραγματικότητα, οι συγκρίσεις λαμβάνουν χώρα δια μέσου του χρόνου και του χώρου. Όταν οι προτιμήσεις διαφοροποιούνται δια μέσου των διαφορετικών ανθρώπων, των διαφορετικών χωρών, αλλά και του χρόνου, τα εισοδήματα δεν μεταφράζονται αναγκαστικά σε διαφοροποιήσεις του ευ-ζην (Sen 1979).

• Η σύγκριση των εισοδημάτων ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες, αυτονόητα θεωρεί ότι τα κράτη αποτελούνται από ταυτόσημα άτομα, που το καθένα καταναλώνει τα ίδια προϊόντα και μοιράζεται τα ίδια χαρακτηριστικά. Στις περισσότερες καταστάσεις όμως το ευ-ζην εξαρτάται, τόσο από το διαθέσιμο εισόδημα όσο και από τον τρόπο που αυτό διανέμεται.

1. Η επίδραση άλλων παραμέτρων στο ευ-ζην.

Οι καθοριστικοί παράγοντες που αφορούν το ατομικό και κοινωνικό ευ-ζην πηγαίνουν πέρα από την κατανάλωση οικονομικών πόρων. Διάφορες προσεγγίσεις έχουν διερευνηθεί για να επεκτείνουν τους εθνικούς λογαριασμούς σε μια γκάμα άλλων διαστάσεων που θα έχουν αξία για τα άτομα και τις κοινότητες των ανθρώπων. Αυτό το τμήμα του κειμένου παρουσιάζει μερικές μετρήσεις της σημασίας αυτών των διαστάσεων: χρόνος αναψυχής, μέγεθος νοικοκυριού και ανισότητα.

Η νομισματική αξιολόγηση των μη εμπορικών παραμέτρων που επηρεάζουν το ευ-ζην των πολιτών απαιτεί ορισμένες προβληματικές υποθέσεις. Η κύρια δυσκολία είναι του πως να εκτιμήσεις τις τιμές που πρέπει να εφαρμοστούν σε ποσότητες διαφόρων μη εμπορικών δραστηριοτήτων. Από θέμα αρχής, οι καταλογιζόμενες τιμές θα πρέπει να αντανακλούν την σχετική σπουδαιότητα των διαφορετικών δραστηριοτήτων για το ευ-ζην των ατόμων, όπως στην περίπτωση των εθνικών λογαριασμών. Παρ’ όλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις ο καταλογισμός δεν μπορεί να βασιστεί στις προτιμήσεις που αποκαλύπτονται, λόγω της απουσίας εμπορικών συναλλαγών. Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, οι εκτιμήσεις πρέπει να βασίζονται στους καταλογισμούς της σκιώδους τιμής αυτών των δραστηριοτήτων. Οι μη εμπορικές δραστηριότητες περικλείουν τόσο προσωπικές δραστηριότητες, όσο και μη καταγεγραμμένες οικονομικές δραστηριότητες.  Οι πρώτες είναι δραστηριότητες που δεν μπορούν να ανατεθούν σε ένα τρίτο πρόσωπο, όπως για παράδειγμα οι δραστηριότητες που αφορούν τον ελεύθερο χρόνο και την αναψυχή. Οι υπόλοιπες περιλαμβάνουν δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με δουλειές του σπιτιού, καθώς και εκείνες τις δραστηριότητες που, ενώ συμβάλλουν στο ευ-ζην των ατόμων, δεν καταγράφονται στους εθνικούς λογαριασμούς. Τα προβλήματα που αφορούν την αξιολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν:

• πρώτο, η αξιολόγηση των μη καταγεγραμμένων οικονομικών δραστηριοτήτων μπορεί να βασιστούν είτε στις αξίες των εισροών, είτε σε εκείνες των παραγόμενων εκροών. Ενώ η 2η μέθοδος είναι θεωρητικά προτιμότερη για την μέτρηση των ωφελημάτων που προκύπτουν για τα άτομα, η διαθεσιμότητα των δεδομένων συχνά μας υποχρεώνει στην εκτίμηση των εισροών.

• Δεύτερο, η αξιολόγηση των εισροών μπορεί να βασίζεται είτε στο κόστος αναπλήρωσης (για παράδειγμα τα χρήματα που θα έπρεπε να πληρωθούν σε ένα τρίτο πρόσωπο για να εκτελέσει τις ίδιες δραστηριότητες) ή στο κόστος ευκαιρίας (για παράδειγμα τα απολεσθέντα κέρδη ενός προσώπου που εκτελεί αυτή την μη εμπορική δραστηριότητα). Στην θεωρία οι δύο μέθοδοι θα έπρεπε να δίνουν την ίδια εκτίμηση, στην πράξη οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.

• Τρίτο, η αξιολόγηση που βασίζεται στο κόστος ευκαιρίας είναι η μόνη εναλλακτική δυνατότητα στην περίπτωση προσωπικών δραστηριοτήτων. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές (για παράδειγμα το κόστος ευκαιρίας για κάθε άτομο βασίζεται στον «μέσο όρο»). Στην περίπτωση του ελευθέρου χρόνου αυτές οι εναλλακτικές δίνουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα.

• Τέλος, οι μη εμπορικές δραστηριότητες μπορεί να τιμολογηθούν είτε με την οριακή, είτε με την συνολική τους αξία. Οι συνολικές αξίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επιθυμία των ατόμων να πληρώσουν για υπο-οριακές μονάδες, αλλά απαιτούν εκτενείς στατιστικές μελέτες.

Διαβάστε το Μέρος Β

Επιστροφή


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.