Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 08:29
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


Απόψεις
Εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης του ευ-ζην (μέρος Γ)
Επιμέλεια: Δ. Πανταζής - Φαρμακοποιός 
Πηγή: Διεθνής Αρθογραφία   
Δημοσιεύθηκε: Στις 08/09/2008 ώρα: 10:46
Μικρότερη γραμματοσειρά Επαναφορά γραμματοσειράς Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
Όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μερικοί επεξηγηματικοί υπολογισμοί, που βασίζονται σε συγκεκριμένες υποθέσεις, υπογραμμίζουν τα πιθανά αποτελέσματα του ελευθέρου χρόνου στο κατά κεφαλή ΑΕΠ, αλλά επίσης δείχνουν ότι αυτά τα αποτελέσματα εξαρτώνται αυστηρά από τις σχετικές υποθέσεις που έχουν γίνει, σχετικά με αυτά.

Δείτε το Α μέρος της έρευνας

Δείτε το Β μέρος της έρευνας

Υποκειμενικές μετρήσεις του ευ-ζην

Όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα μελέτη του ΟΟΣΑ («Εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης του ευ-ζην»), ένας άλλος τρόπος μέτρησης της ευημερίας είναι οι υποκειμενικές μετρήσεις του ευ-ζην που βασίζονται σε έρευνες. Οι μετρήσεις αυτές βασίζονται σε ερωτηματολόγια που απευθύνονται στους πολίτες των διαφόρων χωρών και τους καλούν να δηλώσουν πόσο ικανοποιημένοι είναι από την ζωή τους. Οι μέθοδοι όμως της υποκειμενικής μέτρησης του ευ-ζην επηρεάζονται, παρ’ όλα αυτά, από μια γκάμα προβλημάτων. Επίσης οι σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα κράτη μεταξύ της υποκειμενικής μέτρησης του ευ-ζην και των κοινωνικών δεικτών είναι χαμηλή όπως και η αντίστοιχη με το κατά κεφαλή ΑΕΠ.

Οι επισκοπήσεις αυτών των υποκειμενικών μετρήσεων έχουν καταλήξει, παρ’ όλα αυτά, στο συμπέρασμα ότι αυτές ικανοποιούν ένα αριθμό από επιθυμητά κριτήρια (Frey and Stutzer, 2002). Οι μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που αναφέρουν υψηλή ικανοποίηση από την ζωή και κατατάσσονται σαν ευτυχέστεροι από τους συγγενείς και φίλους, τείνουν να χαμογελούν περισσότερο κατά την διάρκεια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και να έχουν υψηλότερη προ-μετωπιαία εγκεφαλική δραστηριότητα (το μέρος το εγκεφάλου που σχετίζεται με θετική στάση), ενώ έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ανακαλούν θετικά γεγονότα της ζωής τους και έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο στρες (Layard, 2005). Οι αναλύσεις πολλαπλών μεταβλητών έχουν δείξει ότι οι έρευνες μέτρησης της ικανοποίησης από την ζωή βοηθούν να προβλεφθεί η μακροβιότητα και ορισμένες παθολογικές καταστάσεις (κατάθλιψη, αίσθηση απομόνωσης, αυτοκτονία), καθώς και η συμμετοχή στα κοινά, την πολιτική ζωή και τις μετρήσεις που αφορούν την αλλαγή εργασίας και την απουσία από την εργασία.

Από την άλλη πλευρά τα αρνητικά σημεία των υποκειμενικών μετρήσεων της ικανοποίησης από την ζωή είναι ότι μπορεί να συλλαμβάνουν τις διάφορες υποκείμενες έννοιες (Deiner and Seligman, 2004), να υπόκεινται σε παροδικές επιδράσεις (Schwarz and Strack, 1999) και να επηρεάζονται από γλωσσικούς και πολιτιστικούς κανόνες (Duncan, 2004), αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης του ΟΟΣΑ.

Προσαρμογή, κοινωνικές συγκρίσεις και υποκειμενική ικανοποίηση από την ζωή

Είναι πάντως πολλές οι ενδείξεις ή οι έρευνες που μετρούν την υποκειμενική ικανοποίηση από την ζωή,, και δείχνουν ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ χρηματικού εισοδήματος και ικανοποίησης από την ζωή. Όπως μας λένε οι συγγραφείς της μελέτης του ΟΟΣΑ, δύο σημαντικοί παράμετροι έχουν αναφερθεί για να υπολογιστεί αυτή η ασθενής σύνδεση μεταξύ χρηματικού εισοδήματος και ικανοποίησης από την ζωή. Οι παράμετροι αυτοί είναι

• Προσαρμογή των ατόμων σε υψηλότερα εισοδήματα. Ο Kahneman (1999) διακρίνει μεταξύ δύο μορφών προσαρμογής. Πρώτο, οι άνθρωποι εθίζονται στα υψηλότερα εισοδήματα καθώς το αποτέλεσμα τους στην ικανοποίηση της ζωής εξατμίζεται με την πάροδο του χρόνου (αναφέρεται ως ηδονιστικό «μαγγανοπήγαδο» - κουραστική ρουτίνα - hedonic treadmill, στην μελέτη). Δεύτερο από την στιγμή που οι βασικές ανάγκες έχουν ικανοποιηθεί, οι φιλοδοξίες, οι προσδοκίες αυξάνουν με τα υψηλότερα εισοδήματα («μαγγανοπήγαδο» ικανοποίησης - satisfaction treadmill), αλλά γίνεται όλο και δυσκολότερο να εκπληρωθούν αυτές οι προσδοκίες, έτσι τα ανεκπλήρωτα «όνειρα» και στόχοι οδηγούν σε μεγαλύτερες διαψεύσεις. Ενώ υπάρχουν ενδείξεις υποστηρικτικές της ύπαρξης προσαρμογής από διάφορες εμπειρικές και πειραματικές μελέτες (Diener and Seligman, 2004; Layard, 2005; Van Praag and Frijters, 1999), αυτά τα ευρήματα μπορεί επίσης να αντανακλούν την χρησιμοποιούμενη μέθοδο για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την προσωπική ικανοποίηση (π.χ. η χρήση ενός σταθερού αριθμού κατηγοριών για τις αναφερόμενες απαντήσεις ακόμα και όταν τα εισοδήματα αυξάνουν κατά την διάρκεια του χρόνου).

• Οι κοινωνικές συγκρίσεις ανάμεσα στα άτομα. Διάφοροι συγγραφείς λένε ότι η υποκειμενική ικανοποίηση επηρεάζεται από τις συγκρίσεις ανάμεσα  στην κατάσταση κάποιου και εκείνη των ομότιμων του. Η έρευνα επίσης μας λεει ότι οι κοινωνικές συγκρίσεις είναι ισχυρότερες για άτομα με υψηλότερα εισοδήματα και για εκείνους που κερδίζουν λιγότερα σε σύγκριση με την ομάδα αναφοράς τους. Ο Layard (2005)έκανε ανασκόπηση των ενδείξεων που στηρίζουν την ύπαρξη κοινωνικών συγκρίσεων (π.χ. μελέτες από τις ΗΠΑ  μας λένε ότι θέματα που αφορούν τα αντιλαμβανόμενα από τα άτομα σχετικά εισοδήματα για προσωπική ικανοποίηση σε σχέση με το εισόδημα κάποιου, καθώς και Ελβετικές μελέτες, μας δείχνουν ότι η προσωπική ευτυχία ενός ατόμου εξαρτάται από το εισόδημα του σε σχέση με εκείνους τους ανθρώπους που ζουν στην ίδια με αυτό το άτομο κοινότητα). Οι κοινωνικές συγκρίσεις, παρ’ όλα αυτά, αυξάνουν την ικανοποίηση της ζωής, όταν για παράδειγμα αυτές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές της βελτίωσης των ατόμων (Senik, 2004).

Όπως μας λένε οι συγγραφείς, οι διαφοροποιήσεις στο προσωπικό εισόδημα των ερωτώμενων εξηγούν λίγα πράγματα σχετικά με την διάσταση των υποκειμενικών αξιολογήσεων για το ευ-ζην ανάμεσα στα διαφορετικά άτομα και λιγότερο από αυτά μιας γκάμας άλλων παραμέτρων. Έρευνα που συνδυάζει την χρήση των προσωπικών και κοινωνικών μεταβλητών δίνουν έμφαση στην σπουδαιότητα ορισμένων σημαντικών μη οικονομικών συσχετίσεων με το ευ-ζην. Αυτές περιλαμβάνουν την εργασία και την έλλειψη εργασίας (Layard, 2005), τις οικογενειακές σχέσεις (Diener, 2000), την εκπαίδευση και την υγεία(Frey and Stutzer, 2002), στενοί κοινωνικοί δεσμοί και ποιότητα θεσμών (Helliwell, 2003) και οι εισοδηματικές ανισότητες (Alesina, et al. 2001). Αυτά τα ευρήματα των ερευνών επίσης, μας λένε ότι η βελτίωση του ευ-ζην των ατόμων, που οφείλονται σε αυτές τις παραμέτρους, γενικά υπερβαίνουν αυτές που σχετίζονται με το χρηματικό κέρδος που μπορούν τα άτομα να επιτύχουν. Σε ένα αριθμό περιπτώσεων, παρ’ όλα αυτά, οι μη οικονομικοί συσχετισμοί του υποκειμενικού ευ-ζην που εντοπίστηκαν από αυτές τις μελέτες είναι από μόνες τους σημαντικά συσχετιζόμενες με το κατά κεφαλή ΑΕΠ.

Ανεξάρτητα πάντως από τα προβλήματα μεθοδολογίας, το πρόβλημα παραμένει και το ερώτημα που τίθεται είναι: τι μπορεί να κάνει ένα σύγχρονο άνθρωπο να νοιώθει ικανοποίηση από την ζωή του; Που μπορεί να φτάσει και σε τι μπορεί να οδηγήσει το κυνήγι των μεγαλύτερων εισοδημάτων με στόχο την μεγαλύτερη κατανάλωση; Υπάρχει κάποια ισορροπία που θα έπρεπε τα άτομα και οι κοινωνίες να επιδιώκουν και πως ορίζετε αυτή την ισορροπία;

Υπάρχουν μας ενημερώνουν πάντα οι συγγραφείς του άρθρου κάποιες προσπάθειες δημιουργίας σύνθετων δεικτών, που επιτυγχάνονται μέσα από την ομαδοποίηση παραμέτρων. Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να δουν τον πίνακα Α4 που περιέχεται στην μελέτη αυτή του ΟΟΣΑ, ο οποίος ακολουθεί (στα Αγγλικά και ζητούμε συγνώμη για αυτό από τους μη «αγγλομαθείς» αναγνώστες μας). Στους πίνακες αυτούς αναφέρεται το όνομα του σύνθετου δείκτη, οι βασικές συνιστώσες του, τα κυριότερα αποτελέσματα και ο δημιουργός του δείκτη.

Επιστροφή


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.