Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 08:14
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


Απόψεις
Η πνευματική υγεία των νέων ανθρώπων
Επιμέλεια: Δ. Πανταζής - Φαρμακοποιός 
Πηγή: Ελληνική & Διεθνής Αρθρογραφία   
Δημοσιεύθηκε: Στις 26/03/2009 ώρα: 11:17
Μικρότερη γραμματοσειρά Επαναφορά γραμματοσειράς Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
Η βελτίωση της πνευματικής υγείας των νέων ανθρώπων θα έπρεπε να είναι στο κέντρο της προσοχής των κρατών και ένας από τους σημαντικότερους στόχους.
Ποιοι είναι όμως οι παράμετροι που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των νέων ανθρώπων;.

Μια νέα έρευνα του Flash Eurobarometer διεξήχθη μεταξύ 22 και 30 Σεπτεμβρίου του 2008 και είχε σαν στόχο της να  μελετήσει τις απόψεις των γονέων, αλλά και άλλων στενών συγγενών των παιδιών και νέων ανθρώπων ηλικίας από 6 έως 17 ετών, όπως είναι οι παππούδες τους και οι γιαγιάδες τους, σχετικά με την πνευματική τους υγεία και το «ευ ζην». Στην μελέτη έλαβαν μέρος περίπου 12.750 τυχαίως επιλεγμένοι άνθρωποι που ανήκαν στις κατηγορίες που προαναφέραμε και οι οποίοι ερωτήθηκαν για διάφορες πλευρές της ποιότητας ζωής των παιδιών και των νέων ανθρώπων, όπως είναι, για παράδειγμα, το επίπεδο της ενεργητικότητας και της υγείας τους, η καταθλιπτική τους διάθεση, η αίσθηση άγχους και η φυσική υγεία. Επίσης εξετάσθηκαν παράμετροι όπως η αυτονομία των παιδιών, καθώς και οι ευκαιρίες που έχουν να δομήσουν και να χαρούν την κοινωνική τους ζωή και τον ελεύθερο χρόνο τους, αλλά και την συμμετοχή τους σε κοινωνικές δραστηριότητες.

ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η μελέτη αποκάλυψε σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες όσο αφορά την γενική κατάσταση υγείας των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Τα χαμηλότερα αντιληπτά επίπεδα γενικής υγείας παρατηρήθηκαν ανάμεσα στους πληθυσμούς των βαλτικών χωρών, όπως η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία (27%, 20% και 17% των συγγενών αντίστοιχα περιέγραψαν την υγεία των παιδιών ως κανονική ή και φτωχή, ενώ μόνο τα 7%, 10% και 14% αντίστοιχα την χαρακτήρισε εξαιρετική).

Οι υψηλότεροι μέσοι όροι παρατηρήθηκαν στην Κύπρο, την Ιρλανδία και την Ελλάδα. Συγκεκριμένα στις χώρες αυτές το 53%, 51% και 50% των γονέων αντίστοιχα θεωρούν την γενική υγεία των παιδιών εξαιρετική και μόνο το 13%, 10% και 9% αντίστοιχα την θεωρούν κανονική ή φτωχή.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ποσοστό των παιδιών που παρουσιάζουν σημάδια ψυχικών προβλημάτων ποικίλει ανάλογα με τα κοινωνικό-δημογραφικά και κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ομάδων.

Εθνικός πλούτος

Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων ανθρώπων που σχετίζονται με τον εθνικό πλούτο των αντίστοιχων χωρών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι χώρες με χαμηλότερο ΑΕΠ (Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία) συνδέονταν με μειωμένη ψυχική υγεία και αντίθετα χώρες με υψηλότερα ΑΕΠ (Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Βέλγιο) έδειξαν να έχουν αυξημένα επίπεδα ψυχικής υγείας των παιδιών και των νέων ανθρώπων.

Δαπάνες εκπαίδευσης

Όσο αφορά τις δαπάνες εκπαίδευσης στα διαφορετικά κράτη μέλη, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υψηλότερα ποσοστά σε δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες εκπαίδευσης, σύμφωνα πάντα με την μελέτη, συνδέεται με καλλίτερα επίπεδα ψυχικής υγείας.

Έτσι χώρες όπως η Αυστρία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ιρλανδία έχουν υψηλές δαπάνες εκπαίδευσης, σε σύγκριση με χώρες όπως η Πολωνία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Σλοβακία που έχουν χαμηλότερες δαπάνες και χαμηλότερο ψυχικό επίπεδο υγείας των παιδιών και των νέων ανθρώπων.

Απασχολησιμότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων

Επίσης η μελέτη έδειξε ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων συνδέεται με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Η πρόωρη λήξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή γονείς που σταμάτησαν την εκπαίδευση στην ηλικία των 15 ετών ή και νωρίτερα, συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης χαμηλής σχολικής απόδοσης και ικανότητας συγκέντρωσης των παιδιών, αλλά και χαμηλής υγείας. Όσο υψηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο και η θέση εργασίας των γονέων (δικηγόρος, γιατρός, αρχιτέκτονας, manager, κλπ), τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να περιγράψουν οι γονείς την υγεία των παιδιών τους σαν εξαιρετική. Από την άλλη πλευρά οι χειρονακτικά εργαζόμενοι και οι άνεργοι γονείς πιο συχνά δηλώνουν ότι τα παιδιά τους αισθάνονται μέτρια όσο αφορά την υγεία τους. Ομοίως, μια χαμηλή θέση απασχόλησης των γονιών (χειρονακτική εργασία, αγρότης, κλπ) συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο χαμηλής σχολικής απόδοσης και υγείας. Αυτές οι διαφορές αυξάνουν καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν.

Μητροπολιτικές προς αγροτικές περιοχές

Τα παιδιά και οι έφηβοι από τις μητροπολιτικές περιοχές παρουσιάζουν υψηλότερους κινδύνους μειωμένης ψυχικής υγείας σε σύγκριση με εκείνα που κατοικούν σε μικρότερες πόλεις ή σε αγροτικές περιοχές. Οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών περισσότερο συχνά δήλωναν ότι τα παιδιά τους αισθάνονται πολύ καλά και είναι γεμάτα ενέργεια. Από την άλλη πλευρά, αυτοί που κατοικούν σε μητροπολιτικές περιοχές ήταν περισσότερο πιθανό να απαντήσουν ότι τα παιδιά τους δεν αισθάνθηκαν λυπημένα ή ότι δεν αισθάνθηκαν μοναξιά την τελευταία εβδομάδα πριν την έρευνα.

Οι διαφορές ανάμεσα στα φύλα και τις ηλικίες

Τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα στον κίνδυνο για μειωμένη ψυχική υγεία και ευζωία. Οι απαντήσεις των γονιών, σχετικά με την φυσική υγεία, την διάθεση και τα συναισθήματα των παιδιών, καθώς και το επίπεδο της αυτονομίας τους ήταν ελαφριά πιο θετικές από τους γονείς εκείνους που είχαν αγόρια σε σύγκριση με εκείνους που είχαν κορίτσια. Όσο αφορά όμως τα θέματα που αναφέρονται στο σχολείο ή στην νοητική υγεία και ευζωία, τα αγόρια σημειώνουν χαμηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με τα κορίτσια. Έτσι το 1/3 των κοριτσιών αναφέρονταν ότι ήταν πάντοτε ικανά να εστιάζουν την προσοχή τους σε σύγκριση με το ¼ των αγοριών. Παρατηρήθηκε ακόμα ότι με το πέρασμα του χρόνου και καθώς τα παιδιά μεγάλωναν η συνολική γενική υγεία μειώνεται. Για παράδειγμα το 51% των γονέων απαντά ότι τα παιδιά τους στην ηλικία των 6-10 ετών ήταν γεμάτα ενέργεια σε σύγκριση με το 34% των γονέων που λένε το ίδιο για τα παιδιά τους ηλικίας 15-17 ετών. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί σαν αποτέλεσμα των αυξημένων πιέσεων που έχουν τα μεγαλύτερα παιδιά στο σχολείο, αλλά και από τις λοιπές κοινωνικές τους υποχρεώσεις.

Αυτό που εμείς θα θέλαμε να συμπληρώσουμε στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου είναι ότι, για άλλη μια φορά φαίνεται να υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το ζήτημα της ψυχικής υγείας των νέων ανθρώπων είναι ευρύτερα κοινωνικό και όχι στενά εκπαιδευτικό. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία, από την πλευρά της κοινωνίας συνολικά και όχι μόνο των σχολείων, θα πρέπει να προσεγγίσει όλες αυτές τις παραμέτρους που αναφέραμε προκειμένου να έχουμε ένα θετικότερο αποτέλεσμα όσο αφορά το πνευματικό κεφαλαιο μιας κοινωνίας.
Επιστροφή


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.