Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 08:02
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


Απόψεις
Βιώσιμη ανάπτυξη & Κλιματικές αλλαγές
Επιμέλεια: Δ. Πανταζής - Φαρμακοποιός 
Πηγή: Διεθνής Αρθογραφία   
Δημοσιεύθηκε: Στις 14/07/2009 ώρα: 10:42
Μικρότερη γραμματοσειρά Επαναφορά γραμματοσειράς Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
Το θέμα των κλιματικών αλλαγών και της βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι κάτι το τόσο νέο, όπως ίσως ορισμένοι πιστεύουν. Αυτό που είναι «νέο» σε αυτό το θέμα είναι οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών που είναι πλέον εμφανείς και ανησυχούν και τους πιο αισιόδοξους, ενώ έχουν πείσει και την πλειοψηφία εκείνων που μέχρι χθες «αρέσκονταν» να θεωρούν το πρόβλημα αυτό έργο των «ιδεολογικών» αντιπάλων της «φιλελεύθερης» (βλέπε ασύδοτης) λειτουργίας της αγοράς.

Και όμως, παρόλο που σήμερα όλο και περισσότεροι μιλούν για «πράσινη» ανάπτυξη, κανείς δεν λέει σε τι ακριβώς συνίσταται αυτή η ανάπτυξη. Συνήθως χρησιμοποιούν αυτό τον όρο για λόγους επικοινωνιακής στρατηγικής, που έχει περισσότερη σχέση με τους κομματικούς τους στόχους, παρά με αυτή την ίδια την «πράσινη» ανάπτυξη. Είναι όμως «απορίας άξιον» το γεγονός ότι, το ανθρώπινο γένος, και δη το πιο «πολιτισμένο» τμήμα του, το απασχολεί περισσότερο το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης, την οποία δημιούργησε η ίδια νοοτροπία που έχει προκαλέσει και τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα, παρά η σωτηρία της ζωής του πλανήτη. Εμείς φυσικά πιστεύουμε ότι τα δύο θέματα συνδέονται στενά και η λύση τους εξαρτάται από την άρση εκείνων των περιορισμών στην σκέψη μας και την δράση μας, που μπορεί να οδηγήσει στις αλλαγές που είναι απαραίτητες για να προχωρήσουμε σε μια άλλου είδους ανάπτυξη, την βιώσιμη ανάπτυξη.

Εμείς, επειδή μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι υπερβάλουμε, απλά θα σας θυμίσουμε την έκκληση που απεύθυναν αρκετά χρόνια πριν πάνω από 1500 κορυφαίοι επιστήμονες (πάνω από 120 κάτοχοι βραβείου Nobel) από όλο τον κόσμο.   

Πράγματι στις 18 Νοεμβρίου του 1992, δηλαδή 17 χρόνια πριν, δημοσιεύτηκε ένα κείμενο στην συγγραφή του οποίου είχε πρωτοστατήσει ο Henry W. Kendall , ο οποίος ήταν φυσικός και είχε βραβευθεί με το βραβείο Nobel φυσικής για την συμβολή του στην θεωρία των quark. Ο Kendall ήταν καθηγητής φυσικής στο MIT της Βοστώνης.

Στο κείμενο προειδοποίηση προς της ανθρωπότητα έλεγε: «Αναζητείτε μια νέα ηθική –μια νέα στάση που να αφορά την αναγνώριση της ευθύνης μας στο να αναλάβουμε την φροντίδα εμάς των ίδιων και του πλανήτη». Και συνέχιζε:
«οι άνθρωποι και ο φυσικός κόσμος βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσής. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιβάλουν στο περιβάλλον και τους βασικούς φυσικούς πόρους, δραματικές και επιζήμιες μεταβολές, που συχνά είναι μη αναστρέψιμες». Ζητούσε μάλιστα να ελέγξουμε οι άνθρωποι της δραστηριότητες μας γιατί, όπως έλεγε: «πολλές από τις τρέχουσες πρακτικές θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας και τα βασίλεια των φυτών και των ζώων, και μπορούν να μεταβάλλουν τον ζωντανό κόσμο έτσι ώστε να τον καταστήσουν ακατάλληλο για να υποστηρίξει την ζωή έτσι όπως της ξέρουμε».

Στο κείμενο γίνονταν μνεία για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν την ατμόσφαιρα, το έδαφος, τους υδάτινους πόρους, τους ωκεανούς, τα δάση και γενικά όλα αυτά τα οποία συνιστούν τον άψυχο και έμψυχο κόσμο μας, και που η ανθρώπινη δραστηριότητα «φιλοδοξεί» να καταστρέψει ή να εξαφανίσει, χάριν την οικονομικής «ανάπτυξης», εξαφανίζοντας ταυτόχρονα και αυτό το ίδιο το ανθρώπινο γένος.

Στην έκκληση-προειδοπόιηση οι κορυφαίοι επιστήμονες δήλωναν: «οι υπογράφοντες, παλιά μέλη της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, προειδοποιούμε ολόκληρη την ανθρωπότητα για αυτό που βρίσκεται μπροστά μας. Ζητείτε να γίνει μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τον πλανήτη και την ζωή πάνω σε αυτόν, αν θέλουμε να αποτρέψουμε μια δραματική ανθρώπινη μιζέρια και αν δεν θέλουμε να ακρωτηριάσουμε ανεπανόρθωτα την διαμονή μας σε αυτό τον πλανήτη».

Τι πρέπει όμως να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό για το μέλλον μας πρόβλημα; Οι υπογράφοντες, επιφανεί μέλη της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, τόνιζαν τότε ότι, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα 5 σημαντικές περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Τα κυριότερα σημεία που αφορούν αυτές τις κατευθύνσεις είναι τα ακόλουθα:
1. Θα πρέπει να θέσουμε κάτω από τον έλεγχο μας εκείνες τις επιβλαβείς δραστηριότητες, για το περιβάλλον, και να αποκαταστήσουμε την ακεραιότητα των συστημάτων του πλανήτη από τα οποία εξαρτόμαστε. Για παράδειγμα, υπογράμμιζαν οι επιστήμονες, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα και να χρησιμοποιήσουμε πηγές ενέργειας που είναι λιγότερο επιβλαβείς και δεν εξαντλούνται, έτσι ώστε να περιορίσουμε τις εκπομπές αερίων που μολύνουν τον αέρα και το νερό.

2. Πρέπει να σταματήσουμε την αποψίλωση των δασών και την καταστροφή των αγροτικών εδαφών, καθώς και την απώλεια των φυτικών και ζωικών ειδών που βρίσκονται στην γη και στην θάλασσα.

3. Θα πρέπει να διαχειριστούμε περισσότερο αποδοτικά τους κρίσιμους πόρους του πλανήτη για το καλό της ανθρωπότητας. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε μια πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας, των υδάτινων πόρων και των άλλων σημαντικών πρώτων υλών κατανοώντας τις έννοιες της εξοικονόμησης και της ανακύκλωσης.

4. Θα πρέπει να σταθεροποιήσουμε τον πληθυσμό του πλανήτη και αυτό μπορεί να επιτευχτεί μόνο αν όλα τα έθνη αναγνωρίσουν ότι αυτή η διαδικασία απαιτεί την βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών των ανθρώπων, καθώς και ένα πιο αποτελεσματικό και εθελοντικό οικογενειακό προγραμματισμό.

5. Θα πρέπει να μειώσουμε και φυσικά να εξαλείψουμε την φτώχεια. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ισότητα των δύο φύλων και να εγγυηθούμε τον έλεγχο των γυναικών στις αποφάσεις τους, όσο αφορά την αναπαραγωγή.

Στην συνέχεια οι επιφανείς επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα αναπτυγμένα έθνη είναι οι αυτά που προκαλούν τα μεγαλύτερα προβλήματα, όσο αφορά την μόλυνση του πλανήτη και γι’ αυτό θα πρέπει να μειώσουν σημαντικά τις καταναλώσεις τους, προκειμένου να μειωθεί η πίεση που ασκείται στους παγκόσμιους πόρους και στο περιβάλλον. Όπως επισημαίνουν σε αυτό το κείμενο οι υπογράφοντες, τα αναπτυγμένα έθνη έχουν την υποχρέωση να παρέχουν βοήθεια και στήριξη στα υπό ανάπτυξη κράτη, αφού μόνο αυτά (τα αναπτυγμένα έθνη) έχουν τους οικονομικούς πόρους, αλλά και την τεχνολογία που είναι απαραίτητα για αυτό το εγχείρημα.

Υπογραμμίζουν ακόμα ότι η αναγνώριση αυτής της ανάγκης δεν αποτελεί αλτρουισμό, αλλά ενδιαφέρον για τα ίδια τα αναπτυγμένα έθνη. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλοι, λιγότερο ή περισσότερο βιομηχανοποιημένα έθνη, βρισκόμαστε μέσα στο ίδιο και μοναδικό σκάφος. Κανένα έθνος δεν μπορεί να αποφύγει τις ζημιές αν τα βιολογικά συστήματα του πλανήτη καταρρεύσουν. Κανένα έθνος δεν θα μπορέσει να αποφύγει τις συγκρούσεις που θα ξεπηδήσουν από την έλλειψη των πόρων.
Εξ’ άλλου η περιβαλλοντολογική και οικονομική αστάθεια θα προκαλέσουν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο για τα αναπτυγμένα όσο και τα υπό ανάπτυξη κράτη.

Τα έθνη που βρίσκονται στην φάση της ανάπτυξης, αναφέρεται στην προειδοποίηση των επιστημόνων προς την διεθνή κοινότητα, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η περιβαλλοντολογική ζημιά είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές που έχουν να αντιμετωπίσουν. «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος (για τα αναπτυσσόμενα έθνη) συνίσταται στον να παγιδευτούν σε ένα κύκλο περιβαλλοντολογικής κατάπτωσης, φτώχειας και ταραχών που θα προκαλέσουν κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντολογική κατάρρευση», υπογραμμίζουν οι υπογράφοντες επιφανείς επιστήμονες.
«Η επιτυχία σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια θα απαιτήσει μια μεγάλη μείωση της βίας και των πολέμων. Οι πόροι που τώρα καταναλώνονται στην προετοιμασία και διεξαγωγή του πολέμου – που είναι πάνω από 1.000 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο – θα είναι απολύτως απαραίτητα για τα νέα καθήκοντα και θα πρέπει να αναδιανεμηθούν για να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις», συμπληρώνουν. Και συνεχίζουν:
«Απαιτείται μια νέα ηθική – μια νέα στάση που να μας οδηγεί στην αναγνώριση της ευθύνης μας για την φροντίδα του πλανήτη.
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Γη έχει περιορισμένες δυνατότητες. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Γη είναι εύθραυστη. Δεν πρέπει πλέον να συντελέσουμε στην καταστροφή της. Αυτή η νέα ηθική θα πρέπει να κινητοποιήσει ένα μεγάλο κίνημα και να πείσει τους παθητικούς ηγέτες και τις κυβερνήσεις, και φυσικά τους ίδιους τους ανθρώπους που στέκονται απαθείς, να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές».

Και το κείμενο καταλήγει: «οι επιστήμονες που εξέδωσαν αυτή την προειδοποίηση ελπίζουν ότι το μήνυμα τους θα φθάσει παντού και θα επηρεάσει τους ανθρώπους
• Έχουμε ανάγκη την βοήθεια των πολλών
• Ζητάμε την βοήθεια της παγκόσμιας κοινότητας, των φυσικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών επιστημόνων
• Ζητάμε την βοήθεια των ιθυνόντων της οικονομίας και της βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο
• Ζητάμε την βοήθεια των ανθρώπων της εκκλησίας και…
• Ζητάμε την βοήθεια όλων των ανθρώπων
Τους καλούμε να ενωθούν μαζί μας σε αυτό το καθήκον».

Ακολουθούν οι υπογραφές των επιστημόνων. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα ονόματα των επιστημόνων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα δείτε στο «Υπογράφοντες επιστήμονες: έκκληση για την σωτηρία του πλανήτη».

Εμείς θέλουμε να τελειώσουμε αυτό το κείμενο με ένα απλό ερώτημα. Έχει διερωτηθεί ο καθένας από εμάς τι είναι αυτό που οδηγεί την ζωή σε μια όλο και μεγαλύτερη απαξίωση; Πως είναι δυνατόν μετά από τόσες επιστημονικές προόδους η ανθρωπότητα να μην μπορεί να βελτιώσει τους πραγματικούς όρους της ζωής της; Τι είναι αυτό που κάνει την επιστημονική πρόοδο να καταντά επικίνδυνη και όχι χρήσιμη για την παραπέρα βελτίωση της ζωής των ανθρώπων αυτού του πλανήτη;

Κατά την άποψη μας η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην χρήση που οι άνθρωποι κάνουν καθημερινά αυτών των επιστημονικών προόδων. Χρήση που στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η οικονομική δραστηριότητα είναι αυτοσκοπός, είναι ο μέγιστος σκοπός τον οποίο πρέπει να υπηρετούμε όλοι μας, ακόμα και αν πρόκειται να μας καταστρέψει. Είναι η πεποίθηση του καθενός από εμάς ότι υπάρχουμε μόνο αν καταναλώνουμε. Ζούμε για να καταναλώνουμε και δεν καταναλώνουμε για να ζούμε. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα είναι αδύνατον να  κτίσουμε εκείνες τις ισορροπίες που είναι απαραίτητες για την διατήρηση της ομοιόστασης, τόσο εμάς των ιδίων, όσο και του πλανήτη στο σύνολο του.

Έτσι η αξία ενός όμορφου τοπίου (ενός δάσους, ενός ηλιοβασιλέματος ή το κελάδισμα των πουλιών) έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε σύγκριση με το «γκαζάρισμα» στην εθνική ή την κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων αλκοόλ σε κάποια καλοκαιρινά μπαράκια, κάτω από τον τρομαχτικό σε ένταση ήχο της μουσικής. Για να μη φανούμε απλά ρομαντικοί (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και κακό), θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες μας το ποσοστό των παιδιών που δεν έχουν δει ποτέ τους ένα πουλί να κελαηδεί, που δεν γνωρίζουν πως παράγεται το γάλα και άλλα απλά, αλλά ζωτικής σημασίας, θέματα. Τι σεβασμό στον πλανήτη μπορεί κανείς να απαιτήσει από μια γενιά που ο μοναδικά «πραγματικός» κόσμος που έχει γνωρίσει είναι αυτός της τηλεόρασης, των video games και των κινητών.

Τόσο απλά και τόσο πολύπλοκα ταυτοχρόνως. Εμείς απλά ελπίζουμε να έχουν δίκιο οι αισιόδοξοι επιστήμονες, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να ελπίζουμε ότι μας έχει μείνει ακόμα χρόνος να αντιδράσουμε και ότι η πορεία προς την μιζέρια, που περιγράφουν οι επιφανείς επιστήμονες, είναι αναστρέψιμος.

LINK: HTTP://WWW.WORLDTRANS.ORG/WHOLE/WARNING.HTML

Επιστροφή


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.