Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 07:28
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


Απόψεις
Management Υγείας IV - Οι Παράμετροι της υγείας
Επιμέλεια: Δημήτρης Πανταζής - Φαρμακοποιός 
Πηγή: Medlib.gr   
Δημοσιεύθηκε: Στις 14/02/2012 ώρα: 13:09
Μικρότερη γραμματοσειρά Επαναφορά γραμματοσειράς Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
Τον Μάιο του 1977, στην 13η Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία πάρθηκε μια απόφαση, που αποκρυσταλλώθηκε σε ένα σύντομο, λιτό, αλλά και ουσιαστικό σύνθημα: «Υγεία για όλους το 2000». Βασιζόμενο σε αυτό το σύνθημα, το Γραφείο Ευρώπης του Π.Ο.Υ., με την βοήθεια των Κρατών-Μελών και άλλων ειδικών δημιούργησε ένα σημαντικό κείμενο, 200 περίπου σελίδων, το οποίο θέτει τους όρους πάνω στους οποίους θα μπορούσε να στηριχτεί μια πολιτική υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

«Κύριος κοινωνικός στόχος των κυβερνήσεων και του Π.Ο.Υ. για τις επερχόμενες δεκαετίες θα πρέπει να είναι η επίτευξη απ’ όλους τους κατοίκους του κόσμου το 2000, ενός επιπέδου υγείας το οποίο θα του επιτρέπει να διάγει μια κοινωνικά και οικονομικά παραγωγική ζωή», αναφέρεται σε αυτό το κείμενο, και γίνονται δύο επισημάνσεις που κατά την άποψη μου αξίζει να προσέξουμε:

1. «Σε πείσμα των οικονομικών πόρων που διατέθηκαν για τον τομέα της υγείας και την ανάπτυξη των φαρμάκων και των ιατρικών τεχνικών τα τελευταία 30 χρόνια, το επίπεδο υγείας (των λαών της Ευρώπης) απέχει από το να είναι εκείνο που θα έπρεπε».

2. «Παρά τη γενικά αξιόλογη ανάπτυξη της περιοχής και το επιστημονικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των περισσότερων χωρών, η μεγάλη πρόκληση της ανισότητας στην υγεία αναμένει ακόμα την αντιμετώπιση της».
Μια πρώτη παρατήρηση για τα γραφόμενα σε αυτό το κείμενο έχει να κάνει με τα εξής: το κείμενο θέτει σαφώς ένα ξεκάθαρο όραμα, μια ξεκάθαρη αποστολή, αλλά και αποκαλύπτει ότι υπήρξε κακή χρήση των πόρων αφού, παρά τις επιμέρους προόδους που επιτεύχθηκαν στις ιατρικές τεχνικές και στα φάρμακα, το επίπεδο υγείας «απέχει από το να είναι εκείνο που θα έπρεπε». Επίσης, αυτό που δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας, πριν επιστρέψουμε στο κείμενο του Γραφείου Ευρώπης του Π.Ο.Υ., είναι ότι τα προβλήματα στον χώρο της υγείας, όχι μόνο δεν έχουν λυθεί όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν από τότε, αλλά αντίθετα έχουν επιδεινωθεί όπως θα δούμε. Ποια είναι όμως τα αίτια αυτής της «αστοχίας»; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, είναι που καθιστά επιτακτικήτην διερεύνηση των ζητημάτων αυτών σε βάθος προκειμένου να εντοπιστούν αδυναμίες, λάθος πρακτικές ή εσφαλμένες εκτιμήσεις στην οριοθέτηση στόχων και στην χάραξη στρατηγικών.

Ο Π.Ο.Υ. λοιπόν έδινε (και θέλω να πιστεύω ότι δίνει) μεγάλη προσοχή στο παιδί με την συνεχή φροντίδα του οποίου και μόνο είναι δυνατό να αλλάξουν οι ρυθμοί ανάπτυξης στον τομέα της υγείας των λαών της Ευρώπης.

Οι προϋποθέσεις για την σωστή ανάπτυξη ενός παιδιού έγκεινται στα εξής:
1. Να γεννηθεί γερό από γονείς που το επιθυμούσαν και που διαθέτουν τον χρόνο, τα μέσα και τον τρόπο να το αναθρέψουν και να το φροντίσουν κατάλληλα.

2. Να μορφωθεί μέσα σε μια κοινωνία που εμπεδώνει τις βασικές αξίες της υγιούς διαβίωσης, που ενθαρρύνει τις ατομικές επιλογές και επιτρέπει ελεύθερα την άσκηση τους.

3. Να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα για την υγεία και να προστατευθεί αποτελεσματικά από την αρρώστια και τα ατυχήματα.

Μια δεύτερη παρατήρηση πάνω στα γραφόμενα του Γραφείου Ευρώπης του Π.Ο.Υ. είναι ότι αναγνωρίζεται ότι το ζήτημα της υγείας είναι μακροχρόνια υπόθεση, γι’ αυτό ακριβώς οι ρυθμοί ανάπτυξης στον τομέα της υγείας των λαών της Ευρώπης, εξαρτάται από την πολιτική υγείας που αφορούν τα παιδιά.

Το Γραφείο Ευρώπης του Π.Ο.Υ. πίστευε ότι, παρ’ όλες τις ανισότητες που υπάρχουν ανάμεσα στα διαφορετικά κράτη, αλλά και εντός των ίδιων των κρατών, τα ίδια τα κράτη διαθέτουν τα μέσα για την πραγματοποίηση του σκοπού «Υγεία για όλους το 2000» και δηλώνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί σοβαρή δουλειά προς τέσσερις κατευθύνσεις:

1. Την μείωση του χάσματος που υπάρχει στην ιατρική φροντίδα μεταξύ των κρατών και μεταξύ των ομάδων πολιτών στο ίδιο το κράτος.

2. Την προσθήκη ζωής στα χρόνια, ώστε τα άτομα να διατηρούν την φυσική και πνευματική τους ακμή μέχρι το πέρας της ζωής τους.

3. Την αύξηση της υγείας στην ζωή, μειώνοντας την αρρώστια και την αναπηρία και τέλος

4. Την προσθήκη χρόνων στην ζωή μειώνοντας την βρεφική θνησιμότητα και αυξάνοντας το προσδόκιμο επιβίωσης των πολιτών.

Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, ο Π.Ο.Υ. θεωρούσε ότι πρέπει να εξασφαλιστούν κάποιες προϋποθέσεις χωρίς τις οποίες όλα τα προγράμματα για την υγεία θα παραμείνουν κενός λόγος. Η στρατηγική που προτάθηκε περιλαμβάνει 38 επιμέρους στόχους που εντάσσονταν σε 6 ομάδες.
Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ορισμένους από αυτούς τους στόχους που θα μας επιτρέψουν να προσδιορίσουμε καλλίτερα όχι μόνο τι είναι υγεία, αλλά και πως μπορούμε να επιτύχουμε καλή υγεία.

1. Ομάδα στόχων για τον τελικό σκοπό «υγεία για όλους το 2000.
 a. Μείωση της νοσηρότητας και της αναπηρίας
 b. Μείωση των νοσημάτων του κυκλοφορικού
 c. Μείωση της θνητότητας από καρκίνο σε άτομα κάτω των 65 ετών τουλάχιστο κατά 15%
 d. Μείωση των ατυχημάτων (τροχαίων, εργατικών και οικιακών) τουλάχιστον για 25%
 e. Μείωση του αριθμού των αυτοκτονιών, της βρεφικής θνησιμότητας, αλλά και των ανισοτήτων σε ποσοστό 25%

2. Ομάδα στόχων για τους τρόπους ζωής
 a. Κρατική πολιτική υγείας ολοκληρωμένη μέχρι το 1990, που θα ρυθμίζει τους νομικούς, διοικητικούς και οικονομικούς μηχανισμούς παρέχοντας τους ευρεία υποστήριξη και πόρους για την παραγωγή υγιούς τρόπου ζωής και την εξασφάλιση αποτελεσματικής συμμετοχής του πολίτη σε όλα τα επίπεδα της διαμόρφωσης της πολιτικής υγείας
 b. Τα κράτη μέλη πρέπει μέχρι το 1990 νε έχουν καταρτίσει ειδικά προγράμματα τα οποία θα ενισχύουν τον σημαντικό ρόλο της οικογένειας και των λοιπών κοινωνικών ομάδων στην ανάπτυξη και υποστήριξη υγιεινών τρόπων ζωής.
 c. Τα Κράτη-Μέλη πρέπει μέχρι το 1990 να καταρτίσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που να πλουτίζουν τις γνώσεις, να βελτιώνουν την δυνατότητα σχεδιασμού και την εμπειρία του πολίτη στην κατανόηση και διατήρηση της υγείας.
 d. Θετική συμπεριφορά υγείας. Μέχρι το 1995 τα Κράτη-μέλη πρέπει να αυξήσουν σημαντικά την θετική συμπεριφορά των πολιτών στα θέματα του καπνίσματος, της λογικής διατροφής, της φυσικής άσκησης και της αντιμετώπισης του άγχους.

3. Ομάδα στόχων για δημιουργία υγιεινού περιβάλλοντος
 a. Έλεγχος της ρύπανσης του αέρα
 b. Εξασφάλιση ποιότητας τροφίμων
 c. Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων
 d. Εξασφάλιση εγκατάστασης και κατοικίας με ανθρώπινες συνθήκες για όλους τους πολίτες ως το έτος 2000.
 e. Περιβάλλον εργασίας. Αποτελεσματική προστασία κατά των κινδύνων υγείας που σχετίζονται με την εργασία.

4. Ομάδα στόχων για την κατάλληλη φροντίδα υγείας
 a. Μέχρι το 1990 ανάπτυξη συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας βασισμένο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πλαισιωμένο από δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Alma-Atta.
 b. Οι ειδικοί στόχοι για την πρωτοβάθμια φροντίδα ορίζονται ως εξής: Εξασφάλιση ευρέως φάσματος υπηρεσιών προαγωγής της υγείας όπως, νοσηλευτικές αποκατάστασης και λοιπών υπηρεσιών υποστήριξης με ειδική προσοχή στις ομάδες υψηλού κινδύνου, ευπαθών και υποεξυπηρετούμενων ατόμων ή ομάδων.
 c. Οργάνωση των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων στο χώρο της υγείας, των πολιτών, των οικογενειών και της ευρύτερης κατά περίπτωση ανθρώπινης κοινότητας.

5. Ομάδα στόχων για την έρευνα με θέμα: υγεία για όλους. Αναφέρονταν ότι ειδικότερα θα πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες:
 a. Για την υγεία των πολιτών
 b. Για τους βιολογικούς παράγοντες που επιδρούν στην υγεία
 c. Για την σημασία του τρόπου ζωής στην διατήρηση της υγείας
 d. Για τον τρόπο με τον οποίο το φυσικό, το βιολογικό και το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζουν την υγεία των ατόμων και των πληθυσμών, σε σχέση και προς τις προαπαιτήσεις για την υγεία.

6. Ομάδα στόχων για την υποστήριξη των μηχανισμών ανάπτυξης της υγείας
 a. Διαμόρφωση πολιτικής για την υγεία για όλους
 b. Μελέτη και καθορισμός των διαθέσιμων πόρων και των προτεραιοτήτων
 c. Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την υγεία, ικανών να εξυπηρετήσουν την εθνική στρατηγική για την υγεία για όλους. Οι πηγές πληροφόρησης βαθμιαία θα πρέπει να είναι προσπελάσιμες και από το ευρύ κοινό.
 d. Σχεδιασμός εκπαίδευσης και κατανομή του προσωπικού υγείας

Η τρίτη παρατήρηση σε όσα έχουμε μέχρι τώρα αναφέρει και αφορούν τις θέσεις του Π.Ο.Υ., έγκειται στο γεγονός ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες υγείας, που είναι κοινωνικά αγαθά, δεν κατέχουν κυρίαρχη θέση, και δεν αποτελούν την κυριότερη προϋπόθεση για την υγεία. Αυτό σημαίνει ότι κοινωνικά αγαθά δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες υγείας που έχουν σαν στόχο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν στην υγεία των πολιτών, αλλά και όλα εκείνα τα αγαθά από τα οποία εξαρτάται η ύπαρξη και η διατήρηση της υγείας, όπως είναι η μόρφωση (παιδεία), η κατοικία, τα τρόφιμα και η διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος.

Εδώ λοιπόν, σε εμένα προσωπικά γεννιέται ένα άλλο ερώτημα. Μπορούμε να μιλάμε για λύση των προβλημάτων υγείας στο μέλλον, όσο αποφεύγουμε να ασχοληθούμε με τα ουσιαστικά ζητήματα, από τα οποία πηγάζουν τα προβλήματα υγείας;
Για να διευκρινίσουμε καλλίτερα αυτό το ζήτημα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τις προϋποθέσεις υγείας όχι μεμονωμένα, αλλά διερευνώντας τις μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις και τον τρόπο επίδρασης τους στην υγεία.

Επιστροφή


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.