Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 08:35
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


Απόψεις
Τα Γενόσημα Φάρμακα Ι
Επιμέλεια: Δημήτρης Πανταζής - Φαρμακοποιός 
Πηγή: MedLib.gr   
Δημοσιεύθηκε: Στις 03/04/2012 ώρα: 11:33
Μικρότερη γραμματοσειρά Επαναφορά γραμματοσειράς Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
Τελευταία έχει γίνει πολύς θόρυβος για τα γενόσημα φάρμακα στην χώρα μας, και ως συνήθως ακούγονται από όλες τις πλευρές ανακρίβειες, ή μισές αλήθειες. Το Medinfo θα προσπαθήσει να ενημερώσει το κοινό του, βασιζόμενο πάντα στις πλέον αξιόπιστες πηγές, έτσι ώστε να μπορέσει ο πολίτης να αντλήσει τις πληροφορίες εκείνες που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει το πρόβλημα και να βγάλει τα συμπεράσματα του.

Αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι τα γενόσημα είναι φάρμακα των οποίων έχει λήξει η προστασία της πατέντας και επομένως μπορεί πλέον να τα παράγει και να τα εμπορεύεται όποιος επιθυμεί, με πολύ μικρότερο κόστος, αφού η παραγωγή τους δεν επιβαρύνεται με το κόστος έρευνας και ανάπτυξης, που δαπάνησε η αρχική εταιρεία, προκειμένου να αναπτύξει ένα φάρμακο και να το εισάγει στην αγορά της υγείας. Τα γενόσημα συνταγογραφούνται με το όνομα της δραστικής ουσίας, που χαρακτηρίζει το φάρμακο σε όρους θεραπευτικών ενδείξεων και αποτελεσματικότητας, αλλά φέρουν και εμπορικό όνομα, το οποίο αποτελεί το διακριτικό γνώρισμα της εταιρείας που το παράγει.

Τα γενόσημα είναι ευρέως διαδομένα στον αναπτυγμένο κόσμο. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, που αποτελεί μια από τις πλέον καλά ρυθμιζόμενες αγορές, τα γενόσημα φάρμακα αποτελούν το 40% του, συνόλου των συνταγογραφούμενων φαρμάκων που εμπεριέχονται στην λίστα φαρμάκων που εγκρίνουν οι ρυθμιστικές αρχές (Pharmaceutical Benefits Scheme).
Το επίσημο έντυπο ενημέρωσης της Εθνικής Υπηρεσίας Συνταγογράφησης  της Αυστραλίας (National Prescribing Service - NPS), μας ενημερώνει ότι όλοι οι επαγγελματίες υγείας συμφωνούν με την δυνατότητα επιλογής που πρέπει να έχουν οι ασθενείς ανάμεσα σε διαφορετικά προϊόντα με την ίδια δραστική, αλλά ανησυχούν ταυτόχρονα, σε σχέση με την σύγχυση που παρατηρείται πολλές φορές στους ασθενείς όταν γίνεται η αλλαγή από ένα σκεύασμα σε ένα άλλο.

Πράγματι, όπως μας ενημερώνει το τεύχος 76 NEWSNPS της Εθνικής Υπηρεσίας Συνταγογράφησης της Αυστραλίας, η σύγχυση που προκαλείται στους ασθενείς όταν μετακινούνται ανάμεσα σε διαφορετικά φαρμακευτικά προϊόντα, απασχολεί τους επαγγελματίες της υγείας. Αν και το μέγεθος αυτού του προβλήματος είναι άγνωστο, περιπτώσεις διπλής δοσολογίας, διακοπής φαρμάκων και λαθών στην εκτέλεση της συνταγής, έχουν αποδοθεί σε αυτή την διαδικασία αλλαγής από ένα συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα σε ένα άλλο, και ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται να έχουν αποβεί σε βάρος της υγείας του ασθενούς, μας ενημερώνει το έντυπο.

Αυτό που η υπηρεσία προτείνει, είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση του ασθενούς, τόσο από τον φαρμακοποιό, όσο και από τον γιατρό, σχετικά με την δραστική ουσία του φαρμάκου. Συγκεκριμένα προτείνει στους επαγγελματίες της υγείας:
 Να κάνουν χρήση της δραστικής ουσίας και όχι του εμπορικού ονόματος του φαρμάκου όταν συζητούν για τα φάρμακα και την χρήση τους
 Να εξηγούν ότι η δραστική ουσία είναι η χημική ένωση που προσδίδει στο φάρμακο τις θεραπευτικές του ιδιότητες και είναι αυτό που πρέπει να προσέχουν στο σκεύασμα.
 Να εξηγούν στον ασθενή ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερα του ενός εμπορικά ονόματα για μια συγκεκριμένη δραστική, και ότι όλα αυτά δρουν αποτελεσματικά
 Αν η αντικατάσταση του φαρμάκου γίνεται αποδεκτή, πρέπει να ενημερώνεται ο ασθενής ότι:
 - Μπορεί να του προσφερθεί στο φαρμακείο μια σειρά επιλογών
 - Ότι μπορούν οι ασθενείς να επιλέξουν ένα άλλο σκεύασμα, από αυτό που ο γιατρός συνιστά, με την ίδια φυσικά δραστική ουσία
 - Να ρωτούν τον φαρμακοποιό τους σχετικά με απορίες που έχουν και αφορούν την αντικατάσταση των φαρμάκων

Πότε επιτρέπεται η αντικατάσταση ενός φαρμάκου με ένα άλλο;
Στην ερώτηση αυτή η Εθνική Υπηρεσία Συνταγογράφησης της Αυστραλίας απαντά ως εξής:
«Μπορείτε να προσφέρετε εναλλακτικά ένα άλλο φάρμακο με διαφορετικό εμπορικό σήμα, μόνο:
- όταν το φάρμακο εμπεριέχεται στην λίστα των φαρμάκων, που μπορούν να αντικατασταθούν, του Εθνικού Συνταγολογίου (PBS) της Αυστραλίας
- όταν η αλλαγή είναι ασφαλής για τον ασθενή και ο συνταγογράφος το επιτρέπει
- όταν ο ασθενής ή αυτός που τον φροντίζει συναινεί σε αυτή την αλλαγή – είναι επιλογή τους.

Λίγο παρακάτω το έντυπο της Εθνικής Υπηρεσίας Συνταγογράφησης μας ενημερώνει ότι υπάρχουν (στην Αυστραλία φυσικά) προγράμματα που επιτρέπουν στον γιατρό να βρει τα εναλλακτικά γενόσημα σκευάσματα ενός φαρμάκου. Καλεί επίσης τους γιατρούς να προσέξουν, γιατί σε αυτές τις λίστες υπάρχουν και σκευάσματα που δεν έχουν χαρακτηριστεί βιοϊσοδύναμα.

Μας ενημερώνει επίσης το αυστραλιανό έντυπο, ότι όταν ο γιατρός εισάγει την δραστική ουσία στο πρόγραμμα, ή το πρωτότυπο εμπορικό όνομα, μετά θα πρέπει να κοιτάξει για εκείνα τα φάρμακα που είναι χαρακτηρισμένα ‘a’ ή ‘b’, στο πεδίο που αναφέρεται το εμπορικό σήμα ή ο παραγωγός του προϊόντος. Τα φάρμακα που είναι χαρακτηρισμένα ‘a’ μπορούν να αντικατασταθούν μόνο με άλλα χαρακτηρισμένα επίσης ‘a’, ενώ αυτά που είναι χαρακτηρισμένα ‘b’ μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα που είναι επίσης χαρακτηρισμένα ‘b’. Δεν μπορούν φάρμακα που είναι χαρακτηρισμένα ‘a’ να αντικατασταθούν με φάρμακα που είναι χαρακτηρισμένα ‘b’ ή το αντίστροφο. Επίσης ο γιατρός μπορεί να ανατρέξει στο σημείο του προγράμματος με την ένδειξη ‘Browse by Brand Premium’ και να δει όλα τα προϊόντα που μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα πρωτότυπα προϊόντα, καθώς και το κόστος τους.

Πρώτη παρατήρηση
Όπως μπορεί να παρατηρήσει ο κάθε ένας, η διαδικασία αντικατάστασης ενός πρωτότυπου φαρμάκου στην Αυστραλία, με ένα αντίγραφο, ή γενόσημο, όπως είναι η επιστημονική του ονομασία, ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες τις οποίες δεν φαίνεται να θέλει να ακολουθήσει το δικό μας υπουργείο υγείας. Η Αυστραλία έχει υιοθετήσει την συνταγογράφηση φαρμάκων εδώ και χρόνια και έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να μπορεί αυτή η διαδικασία να είναι αποτελεσματική τόσο σε όρους θεραπείας, όσο και σε όρους κόστους. Το ελληνικό υπουργείο υγείας έχει υπολογίσει όλες τις παραμέτρους αυτής της αλλαγής, την οποία ετοιμάζεται να επιβάλλει άμεσα;

Επίσης είναι ορατό «δια γυμνού οφθαλμού» ότι οι αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες της χώρας αυτής είναι πολύ καλά οργανωμένες έτσι ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους συνταγογράφους γιατρούς και φυσικά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων της Αυστραλίας είναι ίσως ο κορυφαίος ρυθμιστικός και ελεγκτικός οργανισμός φαρμάκων στον κόσμο, μαζί με τον αντίστοιχο του Καναδά, σήμερα. Μπορούν να ανταποκριθούν ανάλογα σε αυτά τα καθήκοντα οι ελληνικές αντίστοιχες υπηρεσίες;

Τέλος, στην Αυστραλία, όπως διαβάσατε παραπάνω, η αντικατάσταση του φαρμάκου μπορεί να γίνει μόνο «όταν ο ασθενής ή αυτός που τον φροντίζει συναινεί σε αυτή την αλλαγή».

Στην χώρα μας έχουμε ακούσει ότι συμβαίνουν πάρα πολλά «άσχημα πράγματα», τα οποία μάλιστα εντοπίστηκαν όλα τα τελευταία 2½ χρόνια. Έχουμε ακούσει να μας λένε μάλιστα ότι το Ελληνικό κράτος είναι τόσο πολύ μεγάλο, που κάποιος θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει σαν το τελευταίο «σοβιετικό» κράτος. Από ότι γνωρίζω στο σοβιετικό κράτος, ο γιατρός δεν είχε την δυνατότητα να συνταγογραφήσει ανάμεσα σε διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην Αυστραλία, και γενικά οι επιλογές του ήταν περιορισμένες. Τώρα λοιπόν, στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση μας και το υπουργείο υγείας, φαίνεται ότι μάλλον πάμε να προσεγγίσουμε το σοβιετικό κράτος και σίγουρα όχι αυτό της Αυστραλίας.
Εκτός και αν υπάρχει και νέο «σοβιετικό μοντέλο» με φιλελεύθερο μανδύα.
Ελπίζω όχι, γιατί συνήθως αυτά τα «ζευγαρώματα», ανάμεσα σε δύο τόσο διαφορετικές οντότητες γεννούν τέρατα.

Διαβάστε το μέρος ΙΙ για τα Γενόσημα Φάρμακα

Επιστροφή


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.