Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 18:23
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


Απόψεις
Μελέτη Ασφαλιστικό: 1ο Μέρος
Επιμέλεια: Δ. Πανταζής - Φαρμακοποιός 
Πηγή: Διεθνής & Ελληνική Αρθογραφία   
Δημοσιεύθηκε: Στις 24/03/2008 ώρα: 13:59
Μικρότερη γραμματοσειρά Επαναφορά γραμματοσειράς Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
Ποιο είναι το μέλλον των συστημάτων Υγείας; Με αφορμή το ασφαλιστικό, το οποίο άνοιξε (;) στην χώρα μας με την κατάθεση και ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, θεωρούμε σκόπιμο να μεταφέρουμε στους αναγνώστες μας πληροφορίες, σκέψεις και προβληματισμούς σχετικά με το κορυφαίο αυτό θέμα που απασχολεί την κοινωνία και θα την απασχολήσει πολύ πιο έντονα στο ορατό μέλλον, όπως πιστεύουμε εμείς.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ 2ο ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ 3ο ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Βασικός στόχος αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι να ενημερώνει, όσο μπορεί πιο ουσιαστικά, τους πολίτες για τα σύγχρονα και τα τρέχοντα θέματα που άπτονται του ευρύτερου χώρου της υγείας. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε «δεξαμενές» θεμάτων, μέσα από τις οποίες ο πολίτης θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες που αφορούν αυτά τα θέματα στο σύνολο τους ή πληροφορίες που αφορούν επιμέρους πτυχές αυτών των θεμάτων.

Πιστεύω μας είναι ότι, για να μπορεί κάποιος να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη, θα πρέπει να έχει στην διάθεση του τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως επίσης και να γνωρίζει τις παραμέτρους και τους παράγοντες εκείνους που επιδρούν στην διαμόρφωση και εξέλιξη ενός θέματος. Ακριβώς αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και με το ασφαλιστικό. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή, μεταφέροντας σας εκείνες τις πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το πρόβλημα και τις διαστάσεις του.

Η διαμόρφωση της τελικής άποψης είναι θέμα δικό σας και εμείς φυσικά θα νοιώσουμε υπέροχα να γνωρίσουμε τις απόψεις σας, να τις μοιραστούμε μαζί σας, και να θέσουμε νέους προβληματισμούς που θεωρούμε ότι μπορούν να γονιμοποιήσουν τον διάλογο και να τον μετατρέψουν σε κατάλληλο εργαλείο παραγωγής συγκεκριμένης γνώσης, αλλά και δημιουργικής δράσης και συμπεριφοράς, που θα οδηγεί σε επίλυση και όχι διαιώνιση των προβλημάτων.

Στις σελίδες που θα ακολουθήσουν θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε τις διαφορετικές πτυχές του θέματος «δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας και υγείας», έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια άποψη για τις διαστάσεις του προβλήματος (αν υπάρχει), τις αιτίες του και τις πιθανές κατευθύνσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λύση του. Για παράδειγμα ένα σημαντικό ερώτημα είναι αν πράγματι υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης στο άμεσο μέλλον των κοινωνικών συστημάτων ή το πρόβλημα έγκειται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης, από την πλευρά των κυβερνήσεων να χρηματοδοτήσουν τις αυξημένες ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών σε δαπάνες υγείας και ασφάλισης.
Επίσης, ένα μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: «είναι το πρόβλημα και η λύση του ασφαλιστικού συστήματος, τελικά, ένα θέμα οικονομικό, πολιτικό ή ιδεολογικό»;

Όπως είπαμε και παραπάνω, μην περιμένετε από εμάς τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Εμείς θα σας δώσουμε πληροφορίες και κάποιες σκέψεις.
Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το καυτό αυτό θέμα, μέσα από τρεις πτυχές:
(α) την ιστορική, δηλαδή το πότε και πως εμφανίστηκαν και καθιερώθηκαν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης,
(β) την ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης και
(γ) τις θέσεις και τις απόψεις των κομμάτων, έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από τα αντίστοιχα site τους.
Οι τελικές απαντήσεις ανήκουν αποκλειστικά σε εσάς και η αναζήτηση της λύσης σε όλους μας.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την περιήγηση μας στο ασφαλιστικό και το σύστημα υγείας παρουσιάζοντας το πρόβλημα έτσι όπως μας το προσδιορίζει η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της επιτροπής που είναι συνοδευτικό έγγραφο στην «Λευκή Βίβλο»   - Βρυξέλες 23.10.2007:

Γράφει λοιπόν η Επιτροπή στο σχετικό έγγραφο: «Η ανάγκη για υιοθέτηση νέας στρατηγικής οφείλεται στις αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνον μέσω της ανάληψης συντονισμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ με τη συμμετοχή όλων των εταίρων και ενδιαφερόμενων παραγόντων. Στις προκλήσεις αυτές συγκαταλέγεται η γήρανση του πληθυσμού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της πρότυπα των ασθενειών και απειλεί τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας καθώς και την οικονομία γενικότερα της διευρυμένης ΕΕ.
Οι απειλές για την υγεία, όπως οι πανδημίες λόγω μεταδιδόμενων ασθενειών και η βιοτρομοκρατία, προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία ενώ παράλληλα η αλλαγή του κλίματος δημιουργεί νέους κινδύνους για την υγεία. Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο προαγωγής της υγείας και πρόβλεψης, πρόληψης και θεραπείας των ασθενειών και η παγκοσμιοποίηση φέρνει συνεχείς αλλαγές στον τρόπο διάδρασης με τον υπόλοιπο κόσμο».

Σύμφωνα λοιπόν με την Ευρωπαϊκή επιτροπή τρεις είναι οι προκλήσεις στον τομέα της υγείας που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες, και όχι μόνο συμπληρώνουμε εμείς.
1. Η πρώτη πρόκληση αφορά τις δημογραφικές αλλαγές και την γήρανση του πληθυσμού, που ευθύνονται για τις μεταβολές στην τυπολογία των ασθενειών και απειλούν την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.
2. Η δεύτερη πρόκληση «ακούει», πάντα κατά την Ε.Ε., στο όνομα πανδημίες οι οποίες συνιστούν κύρια απειλή για την υγεία. Η αλλαγή του κλίματος, τονίζεται στην Λευκή Βίβλο, προκαλεί την εμφάνιση νέων τύπων μεταδοτικών ασθενειών.
3. Η Τρίτη πρόκληση έχει σχέση με την ταχεία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών που έφεραν «σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προωθούμε την υγεία και προβλέπουμε, προλαμβάνουμε και θεραπεύουμε τις ασθένειες».

Τι είναι όμως αυτό που έκανε τις κυβερνήσεις και τα κράτη να θεωρήσουν τις δαπάνες για την υγεία ένα σημαντικό πρόβλημα;

Οι πίνακες που ακολουθούν νομίζουμε ότι δίνουν μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Συγκεκριμένα στον πίνακα 1 μπορούμε να διακρίνουμε τις συνολικές δαπάνες υγείας σαν ποσοστό (%) επί του ΑΕΠ μέσα στα τελευταία 45 χρόνια.  Από τον πίνακα αυτό παρατηρούμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία υπερδιπλασιάστηκαν και ορισμένες φορές υπερ-τριπλασιάστηκαν, σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ. Το κόστος των δαπανών υγείας με άλλα λόγια αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των ευρύτερων δαπανών μιας κοινωνίας, ιδιαίτερα των αναπτυγμένων χωρών.

Πίνακας 1


Στον πίνακα 2 που ακολουθεί μπορούμε να διακρίνουμε το ποσοστό που οι κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών δαπανούν για τις συνολικές δαπάνες υγείας σαν ποσοστό (%) επί του συνόλου των δαπανών υγείας. Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε κάτι που είναι αξιοπερίεργο όσο αφορά τις δαπάνες της πολιτείας για την υγεία στην Ελλάδα.
Πράγματι ή Ελλάδα μαζί με τις ΗΠΑ και το Μεξικό, αποτελούν τις μόνες, από τις ανεπτυγμένες χώρες, που οι κυβερνήσεις συμμετέχουν με ποσοστό λιγότερο του 50% των συνολικών δαπανών υγείας. Μάλιστα για την χώρα μας, που είναι και η μοναδική Ευρωπαϊκή με αυτά τα αξιοζήλευτα νούμερα, το ποσοστό βαίνει συνεχώς μειούμενο από το 2000 μέχρι το 2005.

Πίνακας 2


Τέλος στον πίνακα 3 μπορούμε να διακρίνουμε την αύξηση σε απόλυτους αριθμούς και ανά πολίτη των συνολικών δαπανών υγείας  (δημοσίων και ιδιωτικών) σε Ισοδύναμες Μονάδες Αγοραστικής Αξίας, που δείχνει και την απόλυτη ανάγκη για δαπάνες προϊόντων και υπηρεσιών υγείας καθώς και την εξέλιξη στην ζήτηση αυτών των προϊόντων και υπηρσιών μέσα στον χρόνο. Στον πίνακα αυτό παρατηρούμε κάτι άλλο που είναι αξιοπερίεργο σε σχέση με την χώρα μας. Παρατηρούμε ότι στην χώρα μας ο πολίτης, συνολικά (δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες), δαπανά κατά κεφαλή περισσότερα για την υγεία από ότι ο Σουηδός, ο Δανός και ο Φιλανδός. Μόνο που στις χώρες αυτές, οι οποίες μάλιστα φημίζονται για την ποιότητα των υπηρεσιών τους, το κύριο βάρος των δαπανών το σηκώνει το κράτος, σύμφωνα με τον πίνακα 2.

Πίνακας 3


Γίνεται λοιπόν σαφές ότι ο κυριότερος παράγοντας που καθιστά τις δαπάνες υγείας ένα κυρίαρχο πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών, είναι η σημαντική διόγκωση αυτών των δαπανών και η αδυναμία του κράτους να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές «αποτελεσματικά», την στιγμή μάλιστα που οι κοινωνικές ανάγκες, γενικότερα, αυξάνονται. Τα ερωτήματα φυσικά που γεννιόνται, αν κάποιος αποδεχτεί ότι οι δαπάνες αυτές είναι δυσβάσταχτές για τις σύγχρονες κοινωνίες, είναι: Γιατί το κράτος «δυσκολεύεται» να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις; η οικονομική ανάπτυξη δεν αρκεί για να στηρίξει και την κοινωνική ευημερία; Δεν συμβάλουν οι δαπάνες υγείας στην οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας; Είναι τελικά αυτές οι δαπάνες αντιπαραγωγικές; Και τέλος πάντων ποιος είναι ο στόχος των σύγχρονων κοινωνιών; Παράγουμε για να ζούμε ή ζούμε για να παράγουμε;

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο, πριν προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, να διερευνήσουμε περισσότερο τις παραμέτρους που επηρεάζουν τις δαπάνες υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και την εξέλιξη αυτών. 

Ποιες λοιπόν είναι οι παράμετροι που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την εξέλιξη αυτών των δαπανών; Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι ή ραγδαία αύξηση των δαπανών οφείλεται στις δύο βασικές παραμέτρους που ακολουθούν:
1. Tην αύξηση του όγκου των πωλήσεων, δηλαδή την αύξηση, σε απόλυτους αριθμούς, της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, και
2. Την αύξηση της αξίας πωλήσεων ανά μονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας υγείας

Δαπάνες υγείας = Τιμή ανά μονάδα  Χ  Ποσότητα των προϊόντων και υπηρεσιών

Με την σειρά τους αυτές οι δύο παράμετροι επηρεάζονται από άλλες σημαντικές παραμέτρους. Συγκεκριμένα οι σημαντικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την αύξηση του όγκου πωλήσεων, δηλαδή του συνολικού όγκου προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που ζητούνται και καταναλώνονται, εξαρτάται από:
- την αύξηση του πληθυσμού
- το δημογραφικό (περισσότεροι άνθρωποι άνω των 65 που καταναλώνουν προϊόντα και υπηρεσίες υγείας)
- την νοσηρότητα (δηλαδή τις ασθένειες και τον χρόνο θεραπείας-νοσηλείας που αυτές απαιτούν για να αντιμετωπιστούν)
από την άλλη πλευρά οι παράμετροι που επηρεάζουν την αύξηση της αξίας ανά μονάδα, των προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, είναι:
- ο πληθωρισμός και
- Δομικές παράμετροι
Η σημαντικότερη δομική παράμετρος είναι:
- Η τεχνολογία και το κόστος αυτής.

Τέλος και πριν προσεγγίσουμε τις διαφορετικές παραμέτρους ξεχωριστά, προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο και την ένταση με την οποία αυτές επηρεάζουν και συμβάλουν στην εξέλιξη των κοινωνικών δαπανών, ας δούμε πως οι δαπάνες αυτές χωρίζονται στις επιμέρους βασικές τους λειτουργίες, αφού όπως είναι γνωστό οι δαπάνες για την υγεία αποτελούν ένα μέρος αυτών των δαπανών. Στον πίνακα 4 που ακολουθεί παρατηρούμε τις κοινωνικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά είδος και σαν ποσοστιαία (%) δαπάνη επί του ΑΕΠ. Στον πίνακα αυτό φαίνεται καθαρά ότι οι συντάξεις «αποτελούν την μερίδα του λέοντος των συνολικών δαπανών για κοινωνική προστασία», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις – Σεπτέμβριος 2002 (ΕΕΣΣ). Όπως μπορείτε και εσείς να δείτε, ο Πίνακας 4 περιέχει συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με την θέση των συντάξεων στις διάφορες χώρες της ΕΕ. Όπως αναφέρεται και πάλι στην έκθεση, «από τον πίνακα προκύπτει ότι οι συντάξεις στην Ελλάδα δεν απέχουν ουσιαστικά (ως ποσοστό του ΑΕΠ) από τον μέσο όρο της ΕΕ». Με άλλα λόγια διαπιστώνουμε μια ικανοποίηση της Ελληνικής πολιτείας, τουλάχιστο, για την προσπάθεια που αυτή έκανε.
Αυτό εμείς το ονομάζουμε «αυταρέσκεια» της Ελληνικής πολιτείας και των Ελληνικών κυβερνήσεων οι οποίες αρέσκονται να χρησιμοποιούν τα νούμερα κατά το δοκούν και να επιλέγουν εκείνα τα νούμερα που τους βοηθούν στην επικοινωνιακή στρατηγική τους έναντι των πολιτών, όπως θα δούμε παρακάτω.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι οι παροχές σε είδος αφορούν την υγεία, τις υπηρεσίες κατάρτισης και άλλες κοινωνικές παροχές, όπως τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα ανεργίας και άλλα.
Πίνακας 4Φυσικά και η διαχρονική εξέλιξη αυτών των δαπανών βαίνει αυξητική, αν λάβουμε υπόψη μας τους πίνακες 5 και 6. που ακολουθούν.

Πίνακας 5
Κοινωνικές Δαπάνες στις χώρες του ΟΟΣΑ 1960 – 1975


Πίνακας 6
Οι Κυριότεροι Κλάδοι της Κοινωνικής Ασφάλειας (% επί του συνόλου των δαπανών) (1980)


Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανάμεσα στις χώρες, σε όλους τους πίνακες, είναι σαφές ότι οφείλονται, τόσο στα διαφορετικά χαρακτηριστικά (δημογραφικά, νοσηρότητας, κλπ), όσο και στις διαφορετικές πολιτικές που οι χώρες εφαρμόζουν για τα θέματα αυτά.

Αυτό πάντως που γίνεται σαφές με την πρώτη ματιά είναι ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση των κοινωνικών δαπανών σε ότι αφορά όλες τις συνιστώσες τους. Δηλαδή παρατηρούμε αύξηση των δαπανών, τόσο για τις συντάξεις, όσο και για την υγεία, αλλά και για τα οικογενειακά και άλλα επιδόματα, όπως είναι ή στήριξη των ανέργων, για παράδειγμα.


Το 2ο μέρος του ασφαλιστικού θα είναι κοντά σας την Πέμπτη 27/03/2008

Επιστροφή


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.