Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 08:28
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


Απόψεις
Μελέτη Ασφαλιστικό: 3ο Μέρος
Επιμέλεια: Δ. Πανταζής - Φαρμακοποιός 
Πηγή: Διεθνης & Ελληνικη Αρθρογραφία   
Δημοσιεύθηκε: Στις 31/03/2008 ώρα: 14:57
Μικρότερη γραμματοσειρά Επαναφορά γραμματοσειράς Μεγαλύτερη γραμματοσειρά
Στο προηγούμενο, το 2ο μέρος της «μελέτης» μας, προσπαθήσαμε να δώσουμε μερικές πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την επίδραση που ασκεί το δημογραφικό στις δαπάνες που αφορούν τις συντάξεις και την υγεία. Είχαμε επισημάνει ότι η νοσηρότητα, και μάλιστα η χρόνια νοσηρότητα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση αυτών των δαπανών και είχαμε διερωτηθεί για το ποιες είναι οι παράμετροι που επηρεάζουν την νοσηρότητα στις σύγχρονες κοινωνίες.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ 1ο ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ 2ο ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΠΗΓΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ

Πριν όμως προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τις αιτίες που επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά την νοσηρότητα, θα πρέπει για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι οι συντάξεις και οι δαπάνες υγείας αποτελούν ένα μόνο μέρος (το κυριότερο) των συνολικών κοινωνικών δαπανών. Υπάρχουν, για παράδειγμα, οι δαπάνες που αφορούν τα οικογενειακά επιδόματα, τους ανέργους, τους ανάπηρους, κλπ, δαπάνες που επηρεάζονται και επηρεάζουν τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. 

Ας επιστρέψουμε όμως στην νοσηρότητα και ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα: Τι είναι αυτό που επηρεάζει την νοσηρότητα; Μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το τεράστιο κόστος, αλλά και την τεράστια ταλαιπωρία για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους; Υπάρχει λύση σε αυτό το αδιέξοδο ή στα επόμενα 50 χρόνια οι δαπάνες υγείας και οι υπόλοιπες δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας, θα αποτελούν πάνω από το 50% των συνολικών δαπανών μιας οικονομίας; Και αν ναι πόσο θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η οικονομική ανάπτυξη και σε βάρος τίνος για να αντεπεξέλθουμε σε αυτό το φορτίο;

Ας δούμε όμως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση (και όχι μόνο) ποιες είναι οι αιτίες που επηρεάζουν την υγεία μας και συντελούν στην αύξηση ή την μείωση της νοσηρότητας. Στο βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «The social Situation in the European Union» (2003) (Η κοινωνική κατάσταση στην Ε.Ε.) αναφέρεται ότι, «Οι εξελίξεις υγείας καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις περιβαλλοντικές συνθήκες…». Στο ίδιο έντυπο αναφέρεται ότι: «Η ανθρώπινη υγεία εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ποιοτικής τροφής, ύδατος, αέρα και στέγης. Επηρεάζεται επίσης από το θόρυβο, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα ατυχήματα και τα ανεπαρκή συστήματα απομάκρυνσης λυμάτων».

Στο 2ο μέρος αυτής της προσέγγισης για το ασφαλιστικό, οι αναγνώστες θα θυμούνται ότι μια από τις παραμέτρους που αναφέραμε ότι επηρεάζουν το δημογραφικό είναι η μαζική μετακίνηση πληθυσμών προς τις πόλεις. Ακριβώς αυτή η γρήγορη αστικοποίηση που παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές πόλεις, προβλήματα που έχουν σχέση με την υγεία, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι «απαράδεκτοι», κατά το βιβλίο που έκδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όροι κατοικίας. Επίσης, άλλα προβλήματα, που σχετίζονται με την γρήγορη αστικοποίηση και εκβιομηχάνιση, αλλά και οικονομική ανάπτυξη, είναι τα προβλήματα που αφορούν την μόλυνση των υδάτων, για παράδειγμα. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι να υπενθυμίσουμε ότι στην χώρα μας, και πολύ κοντά στην Αθήνα, υπάρχει το πρόβλημα στα Οινόφυτα, η μόλυνση του Ασωπού και άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται και ευθύνονται με σημαντικές, σε όρους σοβαρότητας, παθήσεις.

Τέλος στο ίδιο έγγραφο (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σχήμα το οποίο μας περιγράφει με τον πλέον παραστατικό τρόπο τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας.Αλλά και σε ένα πιο σύγχρονο ντοκουμέντο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «The Contribution of Health to the Economy in EU» (Η συνεισφορά της υγείας στην οικονομία της Ε.Ε), που εκδόθηκε στις 23 Αυγούστου του 2005, αναφέρεται ότι: «η υγεία ενός ατόμου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το γενετικό κληροδότημα, ο τρόπος ζωής, οι συνθήκες ζωής και εργασίας (πρόσβαση και χρήση της υγείας, εκπαίδευση, πλούτος, στέγαση, επαγγελματική απασχόληση) και τις γενικότερες κοινωνικό-οικονομικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές συνθήκες».

Αν όλα τα παραπάνω αντανακλούν την πραγματικότητα, κάτι που κατά την ταπεινή μου άποψη φαίνεται πολύ λογικό, τότε το πρόβλημα της σύγχρονης νοσηρότητας και οι δαπάνες υγείας έχουν να κάνουν πολύ περισσότερο με ολοκληρωμένες πολιτικές αλλά και νοοτροπίες, που αφορούν τον τρόπο παραγωγής, διατροφής, διαβίωσης και παιδείας των πολιτών, παρά με μία απλή ανακατανομή των πόρων προς την κατεύθυνση της αύξησης της χρηματοδότησης και των επενδύσεων στην υγεία.

Εδώ βρίσκεται και η πρώτη «αντίφαση» του σύγχρονου τρόπου ζωής. Δηλαδή, παράγουμε, καταναλώνουμε και συμπεριφερόμαστε με τρόπο που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, σε σύγκριση με αυτά που υποτίθεται ότι λύνει. Όπως θα δούμε στα επόμενα κείμενα αυτής της προσπάθειας, οι περισσότερες από τις σύγχρονες χρόνιες ασθένειες είναι απόρροια του τρόπου ζωής (διατροφή, κάπνισμα, ατυχήματα, κατάθλιψη, κλπ). Θα μπορούσαμε μάλιστα να καταλήξουμε (με λίγη δόση υπερβολής) ότι ζούμε για να αρρωσταίνουμε. Έχουμε δηλαδή εισάγει και στην υγεία τον καταναλωτικό τρόπο σκέψης και δράσης που διέπει και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής. Φυσικά η αντίφαση αυτή δεν αφορά μόνο την υγεία αλλά και το περιβάλλον, το οποίο επίσης φαίνεται να φτάνει στα όρια του, όσο αφορά τον τρόπο με το οποίο το αντιμετωπίζουμε.
 
Η γενεσιουργός αιτία για όλα αυτά, κατά την άποψη μου, είναι η ίδια. Είναι ο τρόπος σκέψης που στηρίζεται στον τρόπο που έχουμε μάθει να παράγουμε τα «προς το ζην», όλα αυτά τα χρόνια. Ένας τρόπος σκέψης που απορρέει από τις αρχές της «κλασικής οικονομίας». Η οικονομική ανάπτυξη, μας λεει ο HERMANE E. DALY , θεωρείται από πολλούς ότι είναι η απάντηση στις σύγχρονες παθήσεις όπως: η φτώχεια, η ανεργία, κλπ. Η ανάπτυξη αυτή που μάθαμε μέχρι τώρα θα μπορούσε πράγματι να είναι θαυμάσια για την παγκόσμια οικονομία, αν αυτή λειτουργούσε στο κενό, αλλά δεν λειτουργεί στο κενό. Αντίθετα η οικονομία αποτελεί ένα υποσύνολο του πεπερασμένου συνόλου, που είναι η βιόσφαιρα (και αυτή αφορά και το βιολογικό μας υπόστρωμα), πάνω στην οποία αυτή η οικονομία (δηλαδή η ανθρώπινη δραστηριότητα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών) στηρίζεται.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι, οι υψηλές δαπάνες για την υγεία από μόνες τους δεν λύνουν το πρόβλημα. Για παράδειγμα οι ΗΠΑ ξοδεύουν περίπου $4887 κατά κεφαλή (περίπου το 15% του ΑΕΠ της χώρας τους) για την υγεία και έχουν 45 εκ. ανασφάλιστους, ενώ ταυτόχρονα δεν υπερτερούν σε κανέναν από τους βασικούς δείκτες απόδοσης υγείας έναντι των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Το αυξημένο ποσοστό δαπανών που έχουν για την υγεία, κάθε άλλο παρά έχει βοηθήσει στην λύση του προβλήματος. Αντίθετα μπορούμε να μιλήσουμε για σπατάλη πόρων αν πάρουμε υπόψη μας ότι η Σουηδία δαπανά $2270 κατά κεφαλή (περίπου το 10% του ΑΕΠ της) και έχει πλήρη κάλυψη του πληθυσμού, με παροχή μάλιστα υψηλών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της.

Η εντύπωση που μου δημιουργείται είναι ότι πράγματι τα «προβλήματα» του ασφαλιστικού και της υγείας είναι πολύ πιο σύνθετα από ότι φαίνονται και ότι οι μονοδιάστατες αναλύσεις ή τοποθετήσεις (αν δεν γίνονται εκ του πονηρού) μόνο κινδύνους, για το άμεσο πλέον μέλλον, εγκυμονούν. Κατά την άποψη μου το πρόβλημα του ασφαλιστικού, της υγείας, αλλά και το γενικότερο πρόβλημα των κοινωνικών παροχών, είναι βασικά πρόβλημα φιλοσοφικό-ιδεολογικό, που εκδηλώνεται σαν πολιτικό και καταλήγει να φαίνεται στενά οικονομικό.

Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν αναζητώ απαντήσεις ή εξηγήσεις στα σύγχρονα πολύπλοκα προβλήματα, και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την υγεία, μου έρχεται στο νου, ξανά και ξανά, η ρήση του Αϊνστάϊν:

«Τα σημαντικά προβλήματα που βρίσκονται μπροστά μας δεν μπορούν να επιλυθούν, με το επίπεδο σκέψης που είχαμε όταν τα δημιουργήσαμε».

Ακριβώς για αυτό τον λόγο θα συνεχίσουμε την αναζήτηση μας στον κόσμο του ασφαλιστικού προσπαθώντας να κατανοήσουμε το πόσο σημαντικά είναι τα προβλήματα που βρίσκονται μπροστά μας και γιατί, αλλά και ποιο ήταν το επίπεδο σκέψης που τα δημιούργησε.

Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε στοιχεία που θα βοηθήσουν να κατανοήσετε τις αντιφάσεις του τρόπου σκέψης που έχει καλλιεργηθεί σε όλους μας τα τελευταία 50 χρόνια και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τις παραμέτρους που η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι επηρεάζουν την υγεία ενός ατόμου και πως. Θα προσπαθήσουμε επίσης να διερευνήσουμε αν υπάρχουν αντιφάσεις (και μάλιστα σχιζοφρενικού τύπου) ανάμεσα στον κόσμο της οικονομίας που εξουσιάζει την ζωή μας και τον φυσικό κόσμο που εξουσιάζει την υγεία μας. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να εξερευνήσουμε τα όρια μεταξύ οικονομίας και υγείας καθώς και τις αλληλεπιδράσεις της μιας πάνω στην άλλη.

Ο HERMANE E. DALY είναι καθηγητής στην Σχολή Δημόσιας Πολιτικής στο πανεπιστήμιο του Maryland (ΗΠΑ) και είχε διατελέσει ανώτερος αξιωματούχος (senior economist) στην παγκόσμια τράπεζα στο τμήμα για το περιβάλλον.

Επιστροφή


Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.