Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 23:33
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ MEDINFO

Η χρήση της medinfo (εφ' εξής: «medinfo», «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός τόπος») συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας!

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη που επισκέπτεται αυτόν τον διαδικτυακό τόπο -  κάθε είδους υπηρεσία παρερχόμενη από την medinfo - υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των νομικών διατάξεων σε συνάρτηση με τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου, η medinfo διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών /χρηστών και μέσα στα πλαίσια που η εκάστοτε νομοθεσία ορίζει. Εάν κάποιος επισκέπτης /χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της medinfo.

Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο της medinfo με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από την medinfo, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια.
Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία.
Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του κόμβου της medinfo από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα της medinfo θα πρέπει:
• Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης πρέπει να μην αντιβαίνει με τους νόμους, τα χρηστά ήθη  και ήθη χρήσης του διαδικτύου.
• Τα στοιχεία δεν θα είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη που κάνει τη δημοσίευση ή εν γνώσει του από άλλους.
• Τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την medinfo χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον επισκέπτη που τα παρέχει.


Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.

Το περιεχόμενο της medinfo έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της medinfo γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Όλα τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα  χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία.

Για οποιαδήποτε πάθηση ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών και σε καμία περίπτωση μην παραβλέψετε να ζητήσετε την ιατρική συμβουλή ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στον δικτυακό χώρο της medinfo!
Εάν κάποιος χρήστης / επισκέπτης της medinfo βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από τον δικτυακό της χώρο, το προσωπικό της medinfo, ή οποιονδήποτε εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη.

Η χρήση της ιστοσελίδας medinfo συνεπάγεται την χρήση ενός μέσου (Διαδίκτυο) το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου της medinfo. Συνεπώς η medinfo δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με τη medinfo.

Η medinfo διαθέτει διάφορα εργαλεία που επιτρέπουν την εγγραφή και φύλαξη πληροφοριών. Θεωρείστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πρόσβαση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον έλεγχο, την χρήση, την διαχείριση και την πρόσβαση των κωδικών ενεργοποίησης καθώς και των κωδικών πρόσβασης.

Εφόσον επιλέξετε να εγγραφείτε στη medinfo, θα ισχύσουν οι παρακάτω πρόσθετοι Όροι χρήσης και Προϋποθέσεις ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που θα επιλέξετε.

Η εγγραφή στη medinfo γίνεται με ευθύνη δική σας.

Εφόσον δεν έχει διαφορετικά καθοριστεί στην ιστοσελίδα της medinfo, κάθε συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα ετησίως σύμφωνα με τους όρους της αρχικής εγγραφής μέχρι να παραληφθεί σχετική ειδοποίηση ακύρωσης.

Η  medinfo διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
• Να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία σας με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανόμένων των e-mails επικοινωνίας και των ερωτήσεων / απαντήσεων προς τους συνεργάτες του
• Να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης αυτού του τομέα και να αποφασίσει σύμφωνα με τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση τέτοιας επικοινωνίας.
• Να αποσύρει συνδιαλέξεις που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
• Να  διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης αυτού του τομέα, μετά από σχετική προειδοποίηση τους

Η medinfo μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων.
Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγετε, να επιτρέπει στους διαφημιζόμενούς του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών. Σε καμία περίπτωση η  medinfo δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων.

Η medinfo δεν ευθύνεται για το περιεχομένου τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που είναι μέσα σε πλαίσιο της ιστοσελίδας της medinfo, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της medinfo, είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους.
Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και υπάγεται στους Όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών..
Αποδέχεστε να υπερασπίσετε και να διασφαλίσετε την medinfo, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους συντάκτες και τους προμηθευτές, από κάθε κατηγορία, ενέργεια ή απαίτηση, ευθύνες και διακανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, των εύλογων νόμιμων και λογιστικών εξόδων που απορρέουν ή υπολογίζεται ότι απορρέουν από την παραβίαση αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων χρήσης.

Η medinfo αναλαμβάνει την υποχρέωση αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Παρόλα αυτά ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και  εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και. Η medinfo δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού της τόπου ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η medinfo δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η πρόσβαση στη medinfo από χώρα εκτός Ελλάδας, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας.

Αποδέχεστε ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά με τη medinfo, τους συνεργάτες του, τους υπαλλήλους του, έχουν τα Ελληνικά δικαστήρια και μόνο.

Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από τους Ελληνικούς νόμους.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιο/α περιεχόμενο/α που υπάρχει/ουν στον δικτυακό χώρο της medinfo καταπατά τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να ζητήσετε την απομάκρυνση αυτού/ών από τη medinfo, επικοινωνώντας με τα γραφεία αυτής (medinfo):

Η medinfo δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα σφάλματα, την ακρίβεια ή την εγκυρότητα και γενικά για τις πολιτικές ασφαλείας και προστασίας καθώς επίσης και για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links), μέσω της medinfo, προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της.

Ο παρών δικτυακός τόπος εγγυάται για την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας medinfo χωρίς εγγραφή, οι μόνες πληροφορίες που συλλέγουμε είναι τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιώντας Cookies ή Web Beacons. Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρει η medinfo, απαιτούμε από εσάς της συμπλήρωση Προσωπικών Δεδομένων. Είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διασφάλιση της ακρίβειας και εγκυρότητας των Δεδομένων που καταχωρείτε στη medinfo. 

Η χρησιμοποίηση των Cookies ή Web bacons μας βοηθά στο να συλλέγουμε μη-Προσωπικά Δεδομένα για την χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Cookies και Web bacons μας επιτρέπουν στο να κρατάμε στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό επισκεπτών στη  Medinfo και στις ιστοσελίδες των χορηγών και διαφημιζόμενων, πόσοι παραλήπτες ανοίγουν τα e-mail μας, να  διαμορφώνουμε ανάλογα τις Ιστοσελίδες ή τα Newsletters, καθώς και να στοχεύουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις. κ.α..

Δεν συνδέουμε τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα από τα Cookies με τα Προσωπικά Δεδομένα δίχως την συγκατάθεσή σας και δεν χρησιμοποιούμε τα Cookies και Web bacons για να συλλέξουμε ή αποθηκεύσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα.

Επισημαίνεται ότι η medinfo δεν προτίθεται να αποκαλύψει οποιοδήποτε Προσωπικό Δεδομένο ή Προσωπική Ιατρική Πληροφορία συλλέγει από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας παρά μόνο με την δική σας προσταγή γνώση και πληροφόρηση. Μπορεί να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα ή Προσωπικές Ιατρικές Πληροφορίες σε τρίτους μόνο για να συμμορφωθούμε με ισχύουσες νομικές απαιτήσεις όπως νόμους, κανονισμούς, εντάλματα, δικαστικές κλητεύσεις ή εντολές δικαστηρίων, και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως απόκριση σε φυσικό κίνδυνο σε εσάς ή άλλους, για την προστασία ιδιοκτησίας ή την υπεράσπιση ή διεκδίκηση νομικών δικαιωμάτων.

Θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα εάν και εφόσον υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που να αφορούν την επέκταση της άδειας χρήσης ή αποκάλυψης των Προσωπικών σας Δεδομένων σε σχέση με την προηγούμενη έκδοσή της. Η συνέχιση χρήσης της medinfo καταδεικνύει την αποδοχή των αλλαγών.

Μη σημαντικές αλλαγές μπορεί να πραγματοποιηθούν στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι οποίες να μην επηρεάζουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η medinfo μπορεί να μην ενημερώσει τον χρήστη για αυτές (τις μη-σημαντικές αλλαγές).


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Η medinfo για συναλλαγές που απαιτούν χρήση πιστωτικής κάρτας και αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για την εγγραφή μέλους, προωθεί το υπόλοιπο της συναλλαγής στο online σύστημα της Win Bank (Τράπεζα Πειραιώς), το σύστημα ασφαλείας της οποίας είναι από τα πλέον ασφαλή παγκοσμίως. Η κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία εγγραφών , που αφορά την πιστωτική κάρτα σας, καταγράφεται μόνο στον υψηλής πιστότητας και ασφαλείας εξυπηρετητή (Server) της Win Bank . Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από μηχανισμό, αυτόματης εξακρίβωσης ενδεχόμενης αλλοίωσης ή αλλαγής δεδομένων κατά την μεταφορά.
Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.