Κυριακή 07 Ιουνίου 2020 02:06
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Σύμφωνα με απόφαση του Πανελληνίου Συμβουλίου των Οικολόγων Πρασίνων. Οι οικολόγοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις όσο αφορά το ασφαλιστικό και πιστεύουν ότι η χώρα μας θα μπορούσε να έχει πολύ καλλίτερο σύστημα ασφάλισης που να προστάτευε αποτελεσματικότερα τους πιο ευάλωτους πολίτες..

Σύμφωνα πάντα με την απόφαση του Πανελληνίου Συμβουλίου η «κατάθεση προτάσεων από ένα μικρό κόμμα, όπως οι Οικολόγοι Πράσινοι, δεν σημαίνει ότι (πρέπει να) έχουμε απαντήσεις και θέσεις για κάθε επιμέρους λεπτομέρεια. Η συμβολή μας θα κριθεί από την ικανότητα μας να προωθήσουμε προτάσεις που να συγκεντρώνουν ευρύτερο ενδιαφέρον και να παίζουν σε θετικές κατευθύνσεις».

Οι οικολόγοι πράσινοι μας λένε ότι η συζήτηση για το ασφαλιστικό οριοθετείται από δύο βασικά δεδομένα και συγκεκριμένα:

- Ότι το σημερινό επίπεδο παροχών θα μπορέσει να διατηρηθεί τις επόμενες δεκαετίες μόνο αν η κοινωνική ασφάλιση τροφοδοτηθεί με επιπλέον οικονομικούς πόρους.

- Ότι κάθε μείωση συντάξεων ή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, μας κάνει αυτόματα φτωχότερους.

Επίσης υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα οφείλονται λιγότερο σε δημογραφικούς παράγοντες και περισσότερο σε άλλες αιτίες. «Στην χώρα μας, πάγια πολιτική των κυβερνήσεων της τελευταίας 15ετίας για το ασφαλιστικό ήταν η επιβολή αποσπασματικών ρυθμίσεων, που συρρίκνωναν δικαιώματα χωρίς να λύνουν σε μακροπρόθεσμη βάση κανένα από τα προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας των ταμείων».

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν «απαραίτητο ένα ευρύ κοινωνικό διάλογο με τα συνδικάτα, τους κοινωνικούς φορείς και τα κόμματα, ώστε να διαμορφωθεί η «αντιπρόταση της κοινωνίας για μια σειρά θέματα κλειδιά, όπως οι πόροι της κοινωνικής ασφάλισης και τα νέα ασφαλιστικά δικαιώματα».

Στην συνέχεια οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουν ότι «η τριμερής χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης (κράτος, εργοδότες, εργαζόμενοι) που στην υπόλοιπη Ευρώπη θεωρείται δεδομένη, εδώ θεσμοθετήθηκε μόλις τα τελευταία χρόνια. Ακόμη και έτσι, όμως, το κράτος αποφεύγει συστηματικά να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις»

Επίσης τα φαινόμενα ανασφάλιστης εργασίας πολλαπλασιάστηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετές. «Η αναγκαστική παρανομία των μεταναστών σήμανε τεράστια διαρροή πόρων για τα ασφαλιστικά ταμεία ενώ δημιούργησε μονιμότερους θύλακες ανασφάλιστης εργασίας ακόμη και για αρκετούς Έλληνες».

Μιλώντας για το δημογραφικό οι Οικολόγοι Πράσινοι ότι η επιρροή του είναι πιο περίπλοκη από ότι συνήθως φανταζόμαστε. Το ασφαλιστικό δεν επηρεάζεται μόνο από τους δείκτες γεννήσεων, αλλά και από το ποσοστό όσων μένουν εκτός αγοράς εργασίας, ιδίως με την ανεργία των γυναικών και των νέων.

ΔΙΕΡΕΥΝΟΝΤΑΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Μιλώντας για το τεράστιο πρόβλημα της χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος οι Οικολόγοι-Πράσινοι επισημαίνουν: «Οι θέσεις µας για το ασφαλιστικό δε μπορούν να εξαντλούνται στην επισήµανση ευθυνών για το παρελθόν, ούτε στην υπεράσπιση του σηµερινού καθεστώτος. Νέες ιδέες για τους οικονοµικούς πόρους που χρειάζονται, είναι απαραίτητο να αποτελέσουν την πράσινη συµβολή στην υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης»

Ανάμεσα στις προτάσεις που απαρτίζουν αυτή την συμβολή για νέες ιδέες που αφορούν τους οικονομικούς πόρους, σημειώνουμε χαρακτηριστικά τα ακόλουθα, που περιέχονται στην απόφαση του Πανελληνίου Συμβουλίου του εν λόγω κόμματος.

1. «Ένα κράτος που οργανώνει Ολυµπιάδες αστρονοµικού κόστους και που διατηρεί τα υψηλότερα ποσοστά εξοπλιστικών δαπανών σε όλη την Ευρώπη (περιλαµβανοµένης και της Τουρκίας), αλλά και που απαλλάσσει από ασφαλιστικές υποχρεώσεις δισεκατοµµυρίων ευρώ επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ ή η Εµπορική Τράπεζα, δεν έχει κανένα ηθικό δικαίωµα να αρνείται να επιστρέψει τα κεφάλαια που ουσιαστικά υπεξαίρεσε από την κοινωνική ασφάλιση».

2. Με δεδοµένες τις περιπλοκές που θα δηµιουργούσε η απευθείας αναγνώρισή τους ως δηµόσιου χρέους, προτείνεται να αναλάβει το κράτος σε µόνιµη βάση το κόστος µιας Εθνικής Σύνταξης για όλους όσους συµπληρώνουν το εθνικό όριο συνταξιοδότησης και η συνολική τους σύνταξη δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του κατώτατου μισθού.

3. Η Εθνική Σύνταξη θα αποτελεί τον πρώτο πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης (οι άλλοι δύο θα είναι τα ταµεία κύριας και επικουρικής), θα είναι ανεξάρτητη από ασφαλιστικές εισφορές και θα συνδέεται µε το όριο της φτώχειας, στα πλαίσια ενός συστήµατος ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για όλους. Το ποσό της Εθνικής Σύνταξης θα συµψηφίζεται µε τις συντάξεις που παρέχουν τα Ταµεία, εξοικονοµώντας τους αντίστοιχα έξοδα.

4. Η καθιέρωση της Εθνικής Σύνταξης θα επέτρεπε στα ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης να λειτουργήσουν µε περισσότερο ανταποδοτικό χαρακτήρα, ως δεύτερος και τρίτος πυλώνας αντίστοιχα.H σηµερινή τριµερής χρηµατοδότηση (εργαζόµενοι, εργοδότες, κράτος) διατηρείται για όλα τα ταµεία στα επίπεδα που προβλέπονται σήµερα.

5. Το σηµερινό σύστηµα εργοδοτικών εισφορών, ως ποσοστό της µισθοδοσίας, δηµιουργεί αντικίνητρα για την απασχόληση εργαζοµένων και επιβραβεύει την ανασφάλιστη εργασία και την εισφοροδιαφυγή. Η αντικατάστασή του από ένα τέλος κοινωνικής ασφάλισης σε όλες τις επιχειρήσεις υπολογισµένο µε βάση τον κύκλο εργασιών τους, θα µείωνε τη διαρροή πόρων από τα Ταµεία και θα τόνωνε την απασχόληση περιορίζοντας το κόστος των νέων προσλήψεων.

6. Βελτίωση της διαχείρισης των πόρων και ενίσχυση της διαφάνειας, είναι επίσης απαραίτητες. Εδώ ανήκουν ενοποιήσεις ταµείων, αξιοποίηση της περιουσίας τους, θεσµικές εγγυήσεις και δικλείδες ελέγχου από ανεξάρτητη Αρχή για τη διαχείριση των αποθεµατικών τους, διαφάνεια και αποτελεσµατικοί έλεγχοι στη χορήγηση αναπηρικών συντάξεων, αναλυτική ετήσια ενηµέρωση των ασφαλισµένων κάθε Ταµείου για τη διαχείριση και την πορεία των αποθεµατικών. Η διοίκηση των Ταµείων οφείλει να απεξαρτηθεί από το κράτος και να ανήκει κατά κύριο λόγο στους ασφαλισµένους. Ταµεία που ενοποιούνται, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν την αυτοτέλεια των αποθεµατικών και των παροχών τους ως ξεχωριστοί κλάδοι στον αντίστοιχο νέο φορέα.

7. Ενισχυµένο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας θα απέτρεπε µεγάλο µέρος των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων που επιβάλλονται ως λύση ανάγκης σε ανέργους µεγάλης ηλικίας µε δυσκολία να ξαναβρούν δουλειά.

8. Πολιτικές που θα δίνουν ευκαιρίες ισότιµης εργασίας στα άτοµα µε αναπηρίες, µπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο και στα ασφαλιστικά ταµεία. Συντονισµένες παρεµβάσεις σε παράγοντες που προκαλούν αναπηρίες, όπως τα τροχαία, θα µπορούσαν να προσφέρουν ακόµη περισσότερα.

9. Η καθιέρωση διαύλων νόµιµης µετανάστευσης προς τη χώρα µας, µε τριετείς άδειες παραµονής που θα εκδίδονται στη χώρα προέλευσης, µπορεί να συνδυαστεί µε ένα τέλος για τα ασφαλιστικά ταµεία πολύ µικρότερο από τα ποσά που αναγκαστικά πληρώνουν σήµερα οι µετανάστες και οι πρόσφυγες στα κυκλώµατα παράνοµης διακίνησής τους. Αν η ανανέωση της άδειας παραµονής συνδυαστεί µε ένα ελάχιστο όριο ενσήµων, το συνολικό όφελος για τα ασφαλιστικά ταµεία θα είναι ακόµη µεγαλύτερο.

10. Φόροι σε προϊόντα που επιβαρύνουν τη δηµόσια υγεία, όπως ο καπνός και το αλκοόλ αυξάνονται σε ευρωπαϊκά επίπεδα και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών των ασφαλιστικών ταµείων για αντίστοιχη περίθαλψη. Αντίστοιχα οι δαπάνες για περίθαλψη θυµάτων από τροχαία καλύπτονται απευθείας από την ασφαλιστική εταιρεία του υπεύθυνου οχήµατος.
11. Σε συνολικότερη βάση, οι πολιτικές υγείας αναπροσανατολίζονται προς την πρόληψη των προβληµάτων υγείας, µέσω παρεµβάσεων στους παράγοντες που τα προκαλούν. Τα ποσά που εξοικονοµούνται από τη µείωση της ανάγκης για περίθαλψη, µεταφέρονται στους κλάδους συντάξεων των Ταµείων.

12. Η εµπειρία άλλων χωρών έχει να παρουσιάσει και άντληση πόρων για την κοινωνική ασφάλιση από φορολογίες δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Με τη βασική επιφύλαξη ότι τέτοιοι πράσινοι φόροι οφείλουν κατά προτεραιότητα να διοχετεύονται σε αποκατάσταση των επιβαρύνσεων για τις οποίες εισπράττονται και σε επενδύσεις για εναλλακτικές λύσεις, πιστεύουµε ότι και η εµπειρία αυτή αξίζει να αποτιµηθεί υπό το φως της ελληνικής πραγµατικότητας.

Επίσης η Πανελλήνια απόφαση των οικολόγων – πρασίνων θεωρεί ότι: «πολλές από τις σηµερινές κοινωνικές ανάγκες δε µπορούν να χωρέσουν στο σηµερινό ασφαλιστικό σύστηµα». Για αυτό θεωρεί ότι: «μια σειρά νέα ασφαλιστικά δικαιώµατα είναι απαραίτητα για να εκφράσουν τις σύγχρονες απαιτήσεις». Τέτοια δικαιώματα, κατά την άποψη πάντα των οικοόγων - πρασίνων είναι τα ακόλουθα:

- Ανταποδοτικό χαρακτήρα στην κοινωνική ασφάλιση και για όσους φθάνουν σε ηλικία για πλήρη συνταξιοδότηση χωρίς να συµπληρώνουν το ελάχιστο όριο ασφαλιστικών εισφορών. Στις περιπτώσεις αυτές υπολογίζεται σύνταξη µε βάση τα υπάρχοντα ένσηµα, ως συµπλήρωµα της Εθνικής Σύνταξης.

- Προσωρινή σύνταξη, για τον ένα µόνο από τους δύο γονείς, για τα πρώτα χρόνια µετά τη γέννηση κάθε παιδιού. Η χρήση αυτού του δικαιώµατος θα συνδέεται µε αναγνώριση αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης και διατήρηση του δικαιώµατος επιστροφής στη θέση εργασίας, θα αποκλείει όµως την πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω ανήλικου παιδιού.

- Μερική συνταξιοδότηση, µε καταβολή της µισής σύνταξης σε όσους έχουν συµπληρώσει το ελάχιστο όριο συνταξιοδότησης και θέλουν να διατηρήσουν µερική απασχόληση. Αντίστοιχο δικαίωµα θα έχει και ο ένας από τους γονείς κάθε παιδιού για τα αµέσως επόµενα χρόνια µετά την προσωρινή σύνταξη.

- Δυνατότητα εργασίας σε όσους συνταξιούχους θέλουν να εργαστούν, µε καταβολή µειωµένης ασφαλιστικής εισφοράς που θα υπολογιστεί αργότερα για τη βελτίωση της σύνταξής τους.

- Αλλαγές στις ρυθµίσεις για τη διαδοχική ασφάλιση, µε τις ασφαλιστικές εισφορές να µεταφέρονται όλες στο τελευταίο Ταµείο και τη σύνταξη να υπολογίζεται µε βάση το σύνολό τους.

Τέλος οι οικολόγοι – πράσινοι τονίζουν ότι ασφαλιστικό δεν είναι μόνο οι συντάξεις και θέτουν το πρόβλημα του τρόπου ανάπτυξης. «Η προσπάθεια να ξεπεράσουμε την «λατρεία της παραγωγής» συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και την αναζήτηση μιας κοινωνίας χωρις αποκλεισμούς», λένε στην Πανελλήνια αποφασή τους. Για αυτο ακριβώς τον λόγο πιστέυουν οτι οι επενδύσεις των ταμείων θα πρέπει να γίνονται όχι με μοναδικό κριτήριο την οικονομική απόδοση, αλλά δείχνοντας και το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και προτείνουν ότι, θα πρέπει να αποκλειστούν τοποθετήσεις σε τομεις όπως η πετρελαϊκή βιομηχανία και οι εξοπλισμοί, καθώς και σε επιχειρήσεις που δεν αποδέχονται τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας. Και καταλήγουν λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, «για να ζήσουμε δεν χρειάζεται μόνο εισόδημα αλλά και φυσικοί πόροι και ποιότητα ζωής»

Επίσης με αφορμή την προταση για Δημοψήφισμα που έκανε ο «ΣΥΡΙΖΑ» οι «Οικολόγοι Πράσινοι» δήλωσαν (Μάρτιος 25, 2008):

Από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, η πρόταση να τεθεί σε δημοψήφισμα το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό αποτελεί κοινή θέση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι Οικολόγοι Πράσινοι χαιρετίζουν την εξέλιξη αυτή ως θετική, θεωρώντας ότι για θέματα τέτοιας σοβαρότητας είναι απαραίτητο να οργανώνεται ουσιαστικός δημόσιος διάλογος και να εκφράζεται απευθείας η γνώμη των πολιτών.

Από την άλλη πλευρά έχουμε την άποψη της κυβέρνησης, δια του υπουργού Οικονομίας, ότι «το ασφαλιστικό δεν είναι ζήτημα που μπορεί να κριθεί σε δημοψήφισμα». Με δεδομένο λοιπόν ότι στο πρόσφατο παρελθόν ο πρωθυπουργός και οι περισσότεροι υπουργοί είχαν ζητήσει ενυπογράφως δημοψήφισμα για το θέμα των ταυτοτήτων, εύλογα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση θεωρεί επιτρεπτά τα δημοψηφίσματα μόνο για θέματα όπου δε χωρούν πλειοψηφίες και μειοψηφίες, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κατοχύρωση των μειοψηφιών.

Γενικότερα πάντως, η πάγια πρακτική όλων των κυβερνήσεων να αποκλείουν κάθε πρόταση για δημοψήφισμα, αποτελεί ένα σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας για τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1974 και μετά, για κανένα θέμα δεν έχει επιτραπεί στους πολίτες να εκφράσουν απευθείας τη γνώμη τους. Το πολιτικό μας σύστημα φαίνεται ότι θεωρεί τους πολίτες κατάλληλους μόνο για να δίνουν κάθε τέσσερα χρόνια λευκή επιταγή.

Ειδικά όμως για το ασφαλιστικό, όπου κάποιοι επικαλούνται την «κοινωνική πλειοψηφία» για ρυθμίσεις που κάνουν φτωχότερα τα μισά νοικοκυριά της χώρας, βασικό πρόβλημα είναι η αδυναμία της κυβέρνησης να πείσει ότι οι οδυνηρές αυτές περικοπές προσφέρουν λύση για το ασφαλιστικό: αποκλείοντας το δημοψήφισμα, αποφεύγει και την πίεση για πειστικές απαντήσεις σε ένα τέτοιο ενοχλητικό ερώτημα. Αν όμως η κυβέρνηση απορρίπτει το προηγούμενο της Ιταλίας, που μόλις πέρσι έθεσε σε δημοψήφισμα το ασφαλιστικό, προτείνουμε να υιοθετήσει έστω την αντίστοιχη εμπειρία δύο άλλων ευρωπαϊκών χωρών:

• Της Γαλλίας, όπου πρόσφατα η κυβέρνηση του μεταρρυθμιστή κ. Σαρκοζί ξεκίνησε διάλογο με τις «προνομιούχες μειοψηφίες» που απεργούσαν για το ασφαλιστικό.
• Της Σουηδίας που, μετά από δεκαετή διάλογο, ενημέρωσε γραπτά κάθε ασφαλισμένο για τις επιπτώσεις των προτεινόμενων αλλαγών στην ατομική του συνταξιοδότηση. Ας κάνει το ίδιο και η δική μας κυβέρνηση των «κρυφών περικοπών», και ας βρει το πολιτικό θάρρος να ψηφίσει το νομοσχέδιό της αμέσως μετά.

Για να μπορέσει πάντως η πρόταση για το δημοψήφισμα να διατηρήσει τη δυναμική της, οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν δύο ακόμη βασικές πρωτοβουλίες:

• Στήριξη της εκστρατείας υπογραφών για δημοψήφισμα που ξεκίνησαν τα συνδικάτα και κλιμάκωσή της με στόχο το 1 εκατ. υπογραφές πολιτών.
• Ανοικτό διάλογο κομμάτων, συνδικάτων και κοινωνικών φορέων για την «αντιπρόταση της κοινωνίας» στα θέματα της χρηματοδότησης και των νέων ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ώστε να μην προβάλλεται ως μόνη εναλλακτική λύση η χρεοκοπία των μισών ασφαλιστικών ταμείων.
• Κοινή στρατηγική για αναθεώρηση του άρθρου 44 παρ.2 του Συντάγματος, που επιτρέπει δημοψηφίσματα μόνο από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων
Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.