Κυριακή 07 Ιουνίου 2020 04:18
MedInfo
Εκτύπωση σελίδας  Στείλ'το σε φίλο 
 


Θεματική Αναζήτηση:


ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παραθέτουμε τέλος της θέσεις του κυβερνώντος κόμματος, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από το έντυπο του ειδικά αφιερωμένο στο θέμα αυτό με τίτλο: «Κοινωνική Ασφάλιση – οι κυβερνητικές μας προτεραιότητες». Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι δεν ταυτίζουμε το κυβερνητικό νομοσχέδιο με τις θέσεις της ΝΔ. Ο πολίτης που θα διαβάσει τις θέσεις μπορεί να συγκρίνει και να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Στην 1η σελίδα αυτού του εντύπου αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:
«Αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση κάθε οργανωμένης και σύγχρονης Πολιτείας η οικοδόμηση ενός Σύγχρονου, Βιώσιμου και Κοινωνικά Δίκαιου Ασφαλιστικού Συστήματος. Ιδίως για τις νεώτερες γενιές οι οποίες και καλούνται κάθε χρόνο να πληρώνουν από την τσέπη τους τις υπερβολές, τις αδικίες και τις στρεβλώσεις του συστήματος. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς αιφνιδιασμούς θα επιδιώξει τη μέγιστη δυνατή συμφωνία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τους κοινωνικούς εταίρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασφαλιστικού συστήματος».

Στην συνέχεια και στην 1η πάντα σελίδα η ΝΔ αναφέρεται στο τι παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση το 2004 λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το ασφαλιστικό μας σύστημα αντιμετωπίζει σήμερα αδυναμίες που συσσωρεύονταν για χρόνια, εξαιτίας της αδράνειας και της αναβλητικότητας που επέδειξαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Για λόγους κομματικής σκοπιμότητας, ακολούθησαν την ανεύθυνη τακτική της μετάθεσης του προβλήματος στις επόμενες γενιές, χωρίς να ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για την εξυγίανση του συστήματος. Αποτέλεσμα ήταν, το Μάρτιο του 2004, να παραλάβουμε ένα ασφαλιστικό που έπασχε σε κάθε σημείο και υπέσκαπτε τα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας μας».

Στην συνέχεια το έντυπο αναφέρεται στις πολιτικές εκείνες που «κάνουν καλλίτερη την Ελλάδα», όπως χαρακτηριστικά γράφει και αναφέρει και υπογραμμίζει ότι, «στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, εφαρμόζουμε μια συγκροτημένη πολιτική, με μακρόπνοο σχεδιασμό και υγιείς προοπτικές. Τα τελευταία τριάμισι χρόνια έχει γίνει μια συστηματική και συντονισμένη δουλειά. Δουλειά νοικοκυρέματος. Με έμφαση στις ανάγκες των ασφαλισμένων και ειδικά των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά και με σαφή προσανατολισμό στην εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης», και αναφέρει τα σημεία αυτά που επαληθεύουν, κατά την άποψη της ΝΔ, τους προηγούμενους ισχυρισμούς.
1. Σύνταξη Ο.Γ.Α. Το 2003, βρήκαμε τη βασική αγροτική σύνταξη στα 170,8 ευρώ και, τη διπλασιάζουμε από 1-1-2008 στα 330 ευρώ.
2. Σύνταξη Ι.Κ.Α. Βρήκαμε το ΕΚΑΣ στα 111 ευρώ το 2003 και το διπλασιάζουμε στα 230 ευρώ από 1-1-2008
3. Καταργήθηκε το ΛΑΦΚΑ και ολοκληρώνεται η επιστροφή στους συνταξιούχους όλων των κρατήσεων των προηγουμένων ετών.
4. Η περιουσία των Ασφαλιστικών Ταμείων αυξήθηκε μέσα σε μια τριετία κατά 42%. Από 21,8 δισ. ευρώ το 2003, έφθασε στα 28,9δισ. ευρώ το 2005 και τα 31 δισ. ευρώ το 2006.
5. Αυξήθηκαν οι συνολικές δαπάνες για την Κοινωνική Ασφάλιση. Μόνο για το 2007 φθάνουν στα 10.792 εκατ. ευρώ, έναντι 9.663 εκατ. ευρώ το 2006. Το ποσό αυτό είναι το υψηλότερο που δόθηκε ποτέ στα ασφαλιστικά ταμεία, αντιπροσωπεύοντας το 5,17 % του ΑΕΠ.
6. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, προχωρήσαμε στην πλήρη απογραφή, καταγραφή και δημοσίευση του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
7. Αναμορφώσαμε με νόμο, το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητητά του.
8. Με διάταξη που προωθήσαμε το Δεκέμβριο 2006, υποχρεώνει τα Δ.Σ. των Ταμείων να υποβάλουν ισολογισμούς, αναλογιστικές μελέτες και επιχειρησιακά σχέδια, επί ποινή παύσης των διοικήσεων, σε περίπτωση που δεν το κάνουν.
9. Ενοποιούμε ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Βρήκαμε 87 Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Στο τέλος του χρόνου στόχος μας είναι να φθάσουμε στα 71. Και συνεχίζουμε.
10. Επιλύσαμε το ασφαλιστικό των Τραπεζών.
11. Εντείνουμε τη μάχη κατά της εισφοροδιαφυγής, με αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.
12. Προχωρούμε με γρήγορο ρυθμό στον εξορθολογισμό των δαπανών στο σύστημα υγείας με τη δημιουργία, μεταξύ των άλλων, σύσταση θέσης Γενικού Επιθεωρητή Δαπανών Υγείας.
13. Συνεχίζεται η Εθνική Απογραφή όλων των ασφαλισμένων, ώστε σε όλους τους Έλληνες ασφαλισμένους να αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
14. Προχωρούμε στην προκήρυξη 2.000 θέσεων μονίμων ιατρών στο ΙΚΑ.

Μετά από αυτό το έντυπο με τις θέσεις της ΝΔ για την κοινωνική ασφάλιση αναφέρεται σε αυτές που θεωρεί «κυβερνητικές πορτεραιότητες» και υπογραμμίζει ότι, «Η μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό αποτελεί μια από τις βασικές μας προτεραιότητες για την τετραετία που έρχεται. Βαδίζουμε σταθερά στην κατεύθυνση που έχουμε χαράξει από το 2004 και που ακολουθούμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και συνέπεια».

Το πρόγραμμά μας, αναγράφεται στις θέσεις της ΝΔ για την κοινωνική ασφάλιση, «σε τρία επίπεδα»:
• Το επίπεδο της κύριας σύνταξης, που χρηματοδοτείται από το κράτος, τον εργοδότη και τον εργαζόμενο.
• Το επίπεδο των Επικουρικών Ταμείων, που χρηματοδοτείται από τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο.
• Το επίπεδο των συμπληρωματικών συντάξεων, που χρηματοδοτείται από εκούσιες εισφορές των εργαζομένων σε Ασφαλιστικά Ταμεία ή Εταιρείες. Το επίπεδο αυτό ενθαρρύνεται από το κράτος, με φορολογικές ελαφρύνσεις.

Οι πόροι για τη χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού Συστήματος εξασφαλίζονται με τη σταθερά ανοδική πορεία της οικονομίας, που έχουμε ήδη πετύχει, δηλώνει η ΝΔ και «όχι με πρόσθετους φόρους και εισφορές, μείωση συντάξεων και αύξηση ορίων ηλικίας». «Στηρίζουμε το σχέδιό μας προωθώντας ακόμη περισσότερο τη δημοσιονομική εξυγίανση, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και την αύξηση των εσόδων του κράτους».

«Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο, δίκαιο και βιώσιμο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα παρέχει σιγουριά στον εργαζόμενο και αξιοπρεπή διαβίωση στον απόμαχο» και δηλώνει μάλιστα ότι θέλει να επιτύχει αυτούς τους στόχους «με διάλογο, συναίνεση, αλλά και αποφασιστικότητα».

Ακολουθούν οι προτάσεις που οδηγούν στην πραγματοποίηση αυτού του στόχου και είναι:
1. Θέσπιση Εθνικής Κατώτατης Σύνταξης.
2. Λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση ων ασφαλιστικών φορέων για να αποφεύγονται ι σπατάλες. Tαχεία προώθηση της μηχανοργάνωσης
3. Σταδιακή ενοποίηση Tαμείων και Kλάδων στην ύρια και Επικουρική Ασφάλιση, καθώς και ων Tαμείων Aσθένειας. H ενοποίηση επιφέρει μακροχρόνια μεγάλες οικονομίες κλίμακας και επομένως συρρίκνωση των εξόδων προς όφελος των ασφαλισμένων.
4. Αποτελεσματική αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Tαμείων
5. Αποφασιστική αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής
6. Έκδοση Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η διασταύρωση στοιχείων
7. Εξυγίανση των Κλάδων Ασθένειας, με την πλήρη εισαγωγή συστήματος, για τη συντόμευση των διαδικασιών και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων
8. Θεσμοθέτηση κινήτρων για την παραμονή στην εργασία, όσων επιθυμούν, και πέρα από τα όρια συνταξιοδότησης, με μορφή μερικής απασχόλησης και μερικής συνταξιοδότησης.
9. Θωράκιση του συστήματος παροχής αναπηρικών συντάξεων, για να εκλείψει, στο μέλλον, τελείως, το φαινόμενο των πλασματικών αναπηρικών συντάξεων
10. Εξυγίανση του θεσμού των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων
11. Mόνιμος μηχανισμός αυτόματης ενίσχυσης των οικονομικά ασθενέστερων συνταξιούχων.
12. H σύγκλιση σε 5 έως 7 χρόνια των μισθών και των συντάξεων με το μέσο όρο της E.E.

Τέλος στις 11 Μαρτίου 2008, η ΝΔ, στην κατηγορία «Σημεία πολιτικού λόγου Νο 24» αναφέρει μιλώντας για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση αναφέρει ανάμεσα στα άλλα:
«Ο κρατικός προϋπολογισμός επιχορήγησε το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης με 14,6 δις ευρώ το 2007 και με 18 δις ευρώ το 2008, αύξηση της τάξεως του 22% μέσα σε ένα χρόνο. Συνολικά, οι δαπάνες του συστήματος για το 2007 ήταν 23,80 δις ευρώ ή 12,6% του ΑΕΠ, με ραγδαία αυξανόμενη τάση. Στα επόμενα χρόνια, αν δεν άλλαζε κάτι, θα φθάναμε στο 25% του ΑΕΠ, δηλαδή θα πρέπει να διατίθενται για συντάξεις όλα τα ποσά που σήμερα δίνονται για υγεία, παιδεία και πολιτισμό, πράγμα που σημαίνει κατάρρευση του κοινωνικού κράτους».

«Τα συνεχώς αυξανόμενα ελλείμματα των Ταμείων, το αυξανόμενο προσδόκιμο όριο ζωής των πολιτών, η συνεχώς μειούμενη αναλογία των εργαζομένων προς τους συνταξιούχους -έχουμε στην Ελλάδα 1,75, δηλαδή λιγότερους από δύο εργαζόμενους προς ένα συνταξιούχο έναντι τεσσάρων εργαζομένων προς ένα συνταξιούχων που απαιτείται για ένα υγιές και βιώσιμο αναδιανεμητικό σύστημα- και η προφανής υποχρέωση να ληφθεί μέριμνα για το μέλλον των νέων, οδηγούν στην αναγκαιότητα μιας γενναίας μεταρρύθμισης, ώστε αφενός να αντέξει στις επόμενες δεκαετίες, αφετέρου να βελτιώσει τη σημερινή κατάσταση και να δώσει προοπτική».

«Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση είναι ουσιαστική, αλλά ήπια. Όλες οι ρυθμίσεις έχουν κοινούς παρανομαστές τη βιωσιμότητα του συστήματος και την αλληλεγγύη των γενεών, αρχές που διαχρονικά πρέπει να τηρούνται σε διανεμητικό σύστημα, αφού με αυτές συναρτώνται η κοινωνική συνοχή, η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι παθογένειες του συστήματος αντιμετωπίζονται σταδιακά, δίχως να θιγούν ώριμα δικαιώματα και παροχές».

Οι άξονες μεταρρύθμισης είναι εξής (κατά την ΝΔ πάντοτε):
1. Διοικητική μεταρρύθμιση ενοποιήσεις, εντάξεις Ταμείων. Οι 133 φορείς και κλάδοι εποπτείας του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ομαδοποιούνται και περιορίζονται σε 13. Έτσι, δημιουργούνται πέντε φορείς κύριας ασφάλισης, τους οποίους και κατονομάζει. Επίσης αναφέρεται και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης που δημιουργούνται, αλλά και στα ταμεία πρόνοιας.
2. οι στοχευμένες ασφαλιστικές παρεμβάσεις:
«Οι στρεβλώσεις στο Ασφαλιστικό οφείλονται στο γεγονός ότι κάθε Ταμείο είχε διαφορετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως προς το φύλο, τα όρια ηλικίας, το χρόνο ασφάλισης των εργαζομένων, το χρόνο προσμέτρησης της ασφάλισης σε διαφορετικά Ταμεία, την οικογενειακή κατάσταση, την κατάσταση υγείας, το αν είχε ασφαλιστεί προ του 1983 ή μετά, τον τρόπο υπολογισμού της κύριας ή επικουρικής σύνταξης που προβλέπει το Καταστατικό κάθε Ταμείου κ.ο.κ.» γράφει στο συγκεκριμένο κείμενο της η ΝΔ.

Βασικός στόχος είναι να μπει μια τάξη, να διαφυλαχθούν οι προϋποθέσεις όσων έχουν ώριμα δικαιώματα και σταδιακά να εξορθολογιστεί το σύστημα με ισονομίακαι δικαιοσύνη.

Έτσι, οι περισσότερες ρυθμίσεις που εισάγονται ξεκινούν μετά μια πενταετία, είναι σταδιακές και όσο το δυνατόν πιο ανώδυνες.
Επειδή το προσδόκιμο όριο της ζωής -και ευτυχώς, βεβαίως- έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να θεωρηθεί απόμαχος ένας πολίτης 50 ή 55 ετών -ενώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η τάση για την ηλικία συνταξιοδότησης είναι να παραταθεί και πέραν των 65 ετών- στην πρότασή μας θεσπίζονται διατάξεις οι οποίες:

Πρώτον, παρέχουν αντικίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση με την αύξηση του ποσοστού μείωσης της πρόωρης σύνταξης, η οποία πάντως διατηρείται. Δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να πάρει πρόωρη σύνταξη, μπορεί να την πάρει, απλώς θα γνωρίζει ότι θα είναι μειωμένη.

Δεύτερον, παρεμβαίνουν σε ορισμένα ειδικά όρια ηλικίας που σήμερα βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, για παράδειγμα, το 50ο έτος της ηλικίας. Αυτή η παρέμβαση αρχίζει από το 2013 και μετά. Δίνουν κίνητρα για την παραμονή στην εργασία πέραν του τυπικού χρόνου συνταξιοδότησης. Τα κίνητρα αυτά είναι 3,3% ανά έτος, πέραν του 35ου έτους εργασίας.
Αν δηλαδή κάποιος μείνει για τρία χρόνια, το ποσό που θα πάρει στη σύνταξή του θα είναι αυξημένο κατά 10% σε σχέση με αυτό που θα έπαιρνε αν συνταξιοδοτείτο τρία χρόνια νωρίτερα. Παράλληλα, διατηρούνται όλα τα προνόμια που υφίστανται ως προς τη συνταξιοδότηση σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως η αναπηρία, η υποστήριξη αναπήρων τέκνων, ενώ παρατείνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης όσων έχουν 3.500 ημερομίσθια.

Τρίτον θεσμικές τομές: Αλληλεγγύη γενεών, προστασία μητρότητας, κεντρικός έλεγχος εισφοροδιαφυγής και δαπανών.
• Ένας από τους βασικούς στόχους της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι να ληφθεί μέριμνα ώστε οι εισφορές και οι κόποι που σήμερα καταβάλλουν οι νέοι εργαζόμενοι να αξιοποιούνται με τρόπο ώστε να μπορούν και εκείνοι, ως αυριανοί συνταξιούχοι, να έχουν τις αντίστοιχες παροχές. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού θεσπίζεται ασφαλιστικό Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών, δηλαδή ένας μεγάλος κουμπαράς όπου το κράτος καταθέτει το 4% του ΦΠΑ και το 10% των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις. Και όλα τα Ταμεία που έχουν κοινωνικούς πόρους θα καταθέτουν το 10% των πόρων αυτών. Το Ταμείο αυτό θα μείνει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, έως το 2019, χωρίς να μπορεί να πειράξει κανείς τα χρήματα που θα έχει συγκεντρώσει. Είναι μια πρόνοια για το μέλλον.
• Η χώρα μας αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Ένας από τους ειδικούς τρόπους αντιμετώπισής του είναι η προστασία της μητρότητας. Έτσι προστίθεται εξάμηνη άδεια μετά τη λήξη της άδειας τοκετού που προβλέπεται από τις υπάρχουσες συλλογικές συμβάσεις. Κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής, η μητέρα-εργαζόμενη θα πληρώνεται με το βασικό μισθό από τον ΟΑΕΔ, δηλαδή 675 ευρώ και θα έχει πλήρη ασφαλιστική και ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Επιπλέον, η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου επεκτείνεται στα πέντε έτη. Θα ισχύει για γεννήσεις από 1/1/2000 για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και όχι μόνο για το ΙΚΑ και θα λαμβάνεται υπόψη, όχι μόνο για τη θεμελίωση δικαιώματος, αλλά και για την προσαύξηση της σύνταξης. Για όσες επιλέξουν να εργαστούν, θα παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ημίσεως του ποσοστού των εισφορών ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό και αν ανήκουν.

Κεντρικός υποχρεωτικός έλεγχος της εισφοροδιαφυγής, δαπανών, συντάξεων, υγείας, πρόνοιας. Θεσπίζεται η υποχρεωτικότητα της απόκτησης του μοναδικού αριθμού ασφαλισμένου (ΑΜΚΑ). Η αναγραφή του αριθμού αυτού σε όλα τα παραστατικά εργασίας συνταξιοδότησης και περίθαλψης καθίσταται υποχρεωτική. Η σχετική κάρτα θα περιέχει το σύνολο του ασφαλιστικού βίου κάθε εργαζόμενου, διευκολύνοντας τις συναλλαγές του με τα Ταμεία, ενώ η on-line σύνδεση του υφιστάμενου Κέντρου (Η.ΔΙ.Κ.Α.Α.Ε) με τις υπηρεσίες ελέγχου εργασίας, επαγγέλματος, συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε συνδυασμό με την ενίσχυση και το συντονισμό των ελεγκτικών κλιμακίων θα περιορίσει την εισφοροδιαφυγή και τις δαπάνες.

Οι γενικές αρχές της μεταρρύθμισης:

Πρώτον,
το ασφαλιστικό μας σύστημα παραμένει αναδιανεμητικό. Η ασφάλιση παραμένει, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, ευθύνη του κράτους, δηλαδή δημόσια.

Δεύτερον, από τη διοικητική μεταρρύθμιση δεν εξαιρείται κανένα απολύτως Ταμείο και καμία απολύτως ομάδα εργαζομένων. Εντάσσονται στο ΙΚΑ ακόμα και τα Ταμεία της ΔΕΗ και της Τράπεζας της Ελλάδος, που θεωρούνταν ειδικά και στο παρελθόν είχαν εξαιρεθεί.

Τρίτον, το βασικό κριτήριο ενοποίησης ή ένταξης είναι το ομοειδές των εργαζομένων (ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί κ.λ.π.).

Τέταρτον, η κινητή και ακίνητη περιουσία των Ταμείων, όπου υπάρχει, εντάσσεται ως αυτοτελής ειδικός λογαριασμός με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια που διατηρείται και εξακολουθεί να χορηγεί τις παροχές στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

Πέμπτον, δεν μεταβάλλονται τα γενικά όρια ηλικίας, δεν μειώνονται οι συντάξεις, δεν αυξάνονται οι εισφορές.

Έκτον, οι ήπιες διορθωτικές κινήσεις στις στρεβλώσεις, στα ειδικά όρια ηλικία και τις ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης θεσμοθετούνται σε βάθος χρόνου και σταδιακά. Ξεκινούν, από το 2013. Για παράδειγμα, στις μητέρες ανηλίκων, η σταδιακή μετάβαση στο 55ο έτος για πλήρη σύνταξη -από το 50ο που υπήρχε, αλλά μόνο για μειωμένη σύνταξη- συνοδεύεται από δικαίωμα θεμελίωσης της σύνταξης, εφόσον υπάρχει η ανηλικότητα του παιδιού από το 50ο έως το 55ο έτος. Δηλαδή, πρόκειται στην ουσία για πιο ευνοϊκή μεταχείριση και από το υφιστάμενο καθεστώς, δεδομένου ότι πρόκειται για δυνατότητα χορήγησης πλήρους σύνταξης στη μητέρα ανηλίκου, η οποία είναι σαφέστατα πολύ πιο συμφέρουσα οικονομικά από τη μειωμένη που μπορούσε σήμερα να λάβει στο 50ο έτος της ηλικίας της.
Αναλύσεις - Μελέτες
Γρίπη - H1N1
Παιδεία και Κοινωνία
Ασφαλιστικό
Ασφαλιστικό - Κόμματα
Ασφαλιστικό - Οικονομία

Μας ενδιαφέρει όλους
Διατροφή
Αλλεργίες
Aids / HIV
Διαβήτης
Ισορροπημένη Διατροφή
Εγκυμοσύνη
Καρδιολογικά Θέματα
Καρκίνος
Ουρολογικά Θέματα
Παχυσαρκία
Πνεύμονας...Ζωής
Οφθαλμολογία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγιεινή
Το Γνωρίζατε αυτό;
Ορθοπεδικά Θέματα
Περιοχή μελών
* Ξέχασα τον κωδικό
*Εγγραφή νέου μέλους
Θέματα
Υγεία & Οικογένεια
Υγεία & Πρόληψη
Υγεία & Άντρας
Υγεία & Γυναίκα
Υγεία & Παιδί
Υγεία & 3η Ηλικία
Υγεία & Ομορφιά
Υγεία & 4 Εποχές
Υγεία & Διατροφή
Υγεία & Ευ Ζήν
Υγεία & Sex
Ψυχική Υγεία

Newsletter
Newsletter
Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο medinfo.gr δέν έχουν συμβουλευτικό,
αλλά καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Παρακαλόύμε συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.


© 2020 Medinfo   Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.